Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

OSCE Parlamentaarne Assamblee peab alates tänasest kuni tuleva nädala esmaspäevani Luksemburgis suveistungjärku, kus fookuses on parlamentide roll jätkusuutliku arengu soodustamisel ja julgeoleku edendamisel. Riigikogu esindavad assambleel Heljo Pikhof, Johannes Kert ja Anti Poolamets.

Delegatsiooni liikme Heljo Pikhofi sõnul osaleb ta demokraatia, inimõigusi ja humanitaarküsimusi käsitleva komitee töös, kus toimuvad diskussioonid laste kaitsmisest konfliktipiirkondades, inimkaubanduse vältimiseks koolilaste haridusest ning usulisest sallivusest ja vähemususkude sallivuse propageerimisest. Samuti arutatakse ksenofoobia, agressiivse natsionalismi ja sallimatuse vastu võitlemist.

Pikhof lisas, et lõunalauas arutakse, kuidas väheneda migratsiooni mõjusid noorte hulgas ja saavutada sooline võrdsus. „Kaalume erinevaid algatusi ja jagame riikidevahelisi kogemusi, mis algatused võiksid toetada noormehi. Peame lisaks neidudele rääkima võrdõiguslikkusest ka noormeestele, et nad mõistaksid soolise võrdõiguslikkuse olemust,“ rääkis Pikhof.

Johannes Kert märkis, et ta toob oma komitee töös esile Ida-Ukraina konflikti ning Venemaa Krimmi, Musta mere ja Aasovi mere militariseerimise küsimuse. Kert peab oluliseks, et vaatamata Venemaa agressiivsele poliitikale aitavad rahvusvahelised organsatsioonid parandada julgeoleku- ja inimõiguste olukorda Abhaasias, Gruusias ja Lõuna-Osseetias.

Anti Poolamets ütles, et rahvusparlamentidel on oluline roll rände juhtimisel ning väärika tagasisaatmispoliitika edendamisel. Poolametsa arvates vajavad erilist tähelepanu terrorism ja väljakutsed, mis on seotud välismaal võidelnud inimeste tagasipöördumise ja ümberpaigutamisega.

OSCE Parlamentaarse Assamblee suvisel 28. istungjärgul käsitletakse veel Brexiti mõjusid, energiajulgeolekut, kliimamuutusega seotud küsimusi, korruptsiooni vastu võitlemist ja hea valitsemistava edendamist.

Istungjärgul tutvustavad vaatlejad raporteid hiljutiste OSCE valimiste vaatlemise missioonidelt. Samuti toimub rida kahepoolseid kohtumisi ja temaatilisi kõrvalüritusi. Koguneb Assamblee Alaline komitee ning valitakse assamblee president, asepresidendid ning komiteede juhid.

Komiteede töö kulmineerub 8. juulil Luksemburgi deklaratsiooniga, mis sisaldab soovitusi riikide valitsustele, parlamentidele ja rahvusvahelisele üldsusele poliitiliste küsimuste, julgeoleku, majanduse, keskkonna, inimõiguste ja humanitaarküsimuste valdkonnas.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside