Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee istungjärgul Berliinis on tähelepanu keskmes julgeoleku, inimõiguste, majanduse olukorra ja keskkonnakaitse põletavad teemad.

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mart Nutt märkis, et selle aasta istungjärk teemal „Parlamentide roll OSCE soovituste jõustamisel“ toob kokku parlamendisaadikuid Põhja-Ameerikast Aasiani. Istungjärgu ajal töötavad ka ühenduse kolm komiteed: poliitika- ja julgeolekukomitee, majandus-, teadus-, tehnika- ja keskkonnakomitee ning demokraatia, inimõiguste ja humanitaarküsimuste komitee.

„Teemade ring kolmes komitees on lai: terrorismivastane võitlus, kliimamuutused, migratsioon, inimkaubandus, hariduse kättesaadavus. Debatte on oodata eriti Euroopa rändekriisi ja Ukraina olukorra kohta, tähelepanu vajavad samuti populismi kasv Euroopas ning pikaleveninud konfliktid erinevates OSCE regiooni osades,“ ütles Nutt. Ta lisas, et istungjärgu ajal korraldatakse ka mitmeid lisaüritusi, kus on kõne all propaganda ja väärinformatsiooni levik, ajakirjanduse usaldusväärsus, korruptsioonivastane võitlus, naistevastane vägivald, julgeolekuohud ja väljakutsed, parlamentide roll OSCE soovituste elluviimisel, lääne ja ida vahelised pinged, digitaalne demokraatia.

Komiteede raportitel põhineva lõppresolutsiooni kõrval on sel aastal arutlusel ka 18 lisadokumenti, mis puudutavad erinevate riikide valusaid küsimusi ja mille lahendamisel oleks vajalik OSCE abi.

Riigikogu delegatsioon osaleb kõikide OSCE Parlamentaarse Assamblee komiteede töös.

Toimub ka korraline NB 8 töökohtumine Balti- ja Põhjamaade vahel, et kooskõlastada seisukohti ja töötada välja ühiseid strateegiaid.

Plenaaristungitel esinevad  OSCE PA president Georgi Tsereteli, Bundestagi president Wolfgang Schäuble ja OSCE peasekretär Thomas Greminger.

OSCE Parlamentaarse Assamblee istungjärgu töös Bundestagis 7.- 11. juulini osalevad Eesti delegatsiooni esimees Mart Nutt ja liige Toomas Vitsut.

OSCE tegevuse peaeesmärgiks on liikmesriikide suurem kaasamine Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisele, tõhustamaks tsiviilkontrolli sõjaliste küsimuste üle ja tõstmaks parlamendisaadikute vastutust ja mõjujõudu. Assamblee võtab vastu resolutsioone soovitustega liikmesmaadele OSCE kriteeriumite täitmiseks, esindab OSCE parlamendisaadikute kollektiivset häält ja parlamentaarset diplomaatiat, omab laiahaardelist valimiste vaatlemise programmi.

Organisatsiooni töös osaleb 57 liikmesriiki, 323 täisliiget ja paar tosinat asendusliiget.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside