Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsioon osaleb kuni esmaspäevani kestval assamblee kevadistungjärgul Varssavis.

Parlamentaarse arutelu käigus on kavas kinnitada 11. – 12. juulil Brüsselis toimuval tippkohtumisel esitatav ühisdeklaratsioon, mis toetab alliansi ühtsust ja usaldusväärsust.  

Delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ütles, et Varssavis toimuvatel aruteludel keskendutakse transatlantilistele suhetele, varem kokku lepitud suurendatud jõududega kohaloleku tagamisele ning liitlaste kaitsekulutuste ühtlustamisele ja suurendamisele. 

Delegatsiooni kuuluvad veel Ants Laaneots, Oudekki Loone ja Hannes Hanso.

NATO Parlamentaarses Assamblees on viis komiteed, mis tegelevad NATO liikmesriikide jaoks aktuaalsete teemadega.

Julgeoleku tsiviilmõõtme komitee liikmed saavad Varssavis ülevaate demokraatia ja inimõiguste edendamisest Musta mere piirkonnas, Frontex piirivalve tööst kiiresti muutuvas keskkonnas ning kodanikukaitsest Vahemere piirkonnas. Eraldi käsitletakse võitlust Venemaalt lähtuva hübriidohuga ning NATO reaktsioone Venemaa hübriidtaktikale.

Majandus- ja julgeolekukomitee ees seisavad küsimused, mis puudutavad Euroopa Liidu tulevikku pärast Brexit’it, energiajulgeolekut Ida – ja Kesk – Euroopas, rahvusvahelise kauplemissüsteemi tulevikku ning kosmosetööstuse tulevikku.

Poliitikakomitee liikmed saavad ülevaate Poola välis- ja julgeolekuprioriteetidest. Seejärel räägitakse Põhja-Korea tegevuse mõjust rahvusvahelisele julgeolekule ja NATOle ning Lääne-Balkani riikide julgeolekust. Osalejad otsivad aruteludes vastust ka küsimusele, kas koostöö Venemaaga on võimalik vaatamata püsivatele pingele ja konkurentsile?

Kaitse- ja julgeolekukomitee aruteludes on tähelepanu keskmes atlandiülene kaitsekoostöö ning NATO idatiiva tugevdamine. Samuti räägitakse Afganistani piirkondliku julgeoleku probleemidest, alliansi ees seisvatest väljakutsetest seoses radikaliseerumisega ja optsiooni rollist moderniseeritud julgeolekukeskkonna kujundamisel.

Teadus- ja tehnoloogiakomitee istungil räägitakse, kuidas terroristid kasutavad krüptitud sõnumeid, aga ka laiemalt küberriskidest. Veel leiavad käsitlemist Iraani tuumaleppega seotud küsimused ja tuumaprobleem Korea poolsaarel. Ettekanded käsitlevad veel naiste osalust Ühendkuningriigi kaitsejõududes, Venemaa sõjaväelisi arenguid ja väljakutseid ning Venemaa kübersekkumist alliansi liikmesriikide valimistel ja referendumitel.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside