Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu ja kaks kollektiivset pöördumist.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni 6. aprillil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Eelnõu näeb ette taastada võimalus esitada abikaasadel ühine tuludeklaratsioon. Praktikas tähendab see, et mõlema abikaasa tulud ja tuludest tehtavad mahaarvamised liidetakse. Ühine tulumaksudeklaratsioon tuleneb kehtivast perekonnaseadusest ning abikaasade ühisvara loogikast. Abielu tähendab tavaliselt lepingut ühise vara ja kohustuste kohta sh õigust ühisele tuludeklaratsioonile. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 6. aprillil algatatud metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE).

Eelnõu näeb ette, et loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil ei tehta raiet ega teostata metsa väljavedu ajavahemikul 15. aprillist 15. juunini. Eelnõu näeb ette selle kohustuse ka erametsaomanikele.

Seletuskirjas märgitakse, et seoses Riigimetsa Majandamise Keskuse raierahu perioodiga, mis on kehtestatud igal aastal tavaliselt antud ajaperioodil, ei tehta raiet ega metsa väljavedu, mis on soovituslik olnud ka erametsaomanikele, kuid mitte kohustuslik kõigile. Eelnõuga soovitakse kaitsta keskkonda looduse tärkamise perioodil, et oleks tagatud linnustiku, loomastiku ja metsamuldade kaitse ning väheneks seenhaiguste levik. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse veel Ingmar Kure 15. märtsil algatatud kollektiivse pöördumise „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“ ja edastada see menetlemiseks sotsiaalkomisjonile.

Petitsiooniga soovitakse peatada veipimise võrdsustamise suitsetamisega. Pöördumises märgitakse, et veipimise võrdsustamine suitsetamisega vähendab tarbijate valikuvõimalusi kasutada suitsetamisest vähem kahjulikku alternatiivi. Riigikogule tehakse ettepanek mitte vastu võtta tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu ning rahandusministeeriumile tehakse ettepanek loobuda alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu esitamisest e-sigarette puudutavas osas.

Menetlusse võeti ka Ökoriik Eesti Kooskonna, Kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust, Läti Maaomanike Ühenduse, Leedu Looduse Fondi ja Leedu Maaomanike Liidu Pasvalysi esinduse 10. märtsil algatatud kollektiivne pöördumine „Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!“ ja edastati see menetlemiseks majanduskomisjonile.

Petitsioonile allakirjutanud soovivad, et Balti riikide kodanikel oleks võimalik tutvuda Rail Balticu tasuvusanalüüside, sotsiaalmajanduslike- ja ökoloogiliste mõjurite analüüsi ning Euroopa Ühendamise rahastuga sõlmitud lepingutega ning eelmainitutele sõltumatult tellitud auditeerimisega näiteks Riigikontrolli poolt.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside