Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse viis eelnõu.

Valitsuse 25. mail algatatud tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE).

Eelnõuga kehtestatakse tarbijakaitseseaduse uus terviktekst ja võetakse üle EL-i vastav direktiiv EL-i tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta. Olulisemad muudatused puudutavad veebipõhise interaktiivse platvormi loomist eelkõige piiriüleste tarbijakaebuste lahendamiseks ning tarbijale esitatud arve eest tasu küsimise keelamist.

Direktiivi nõuded tuleb Euroopa Liidu liikmesriikidel jõustada 9.juuliks 2015. Eelnõu sisaldab ka sätted EL-i tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määruse rakendamiseks. Eelnõus sisaldub nõue, mille kohaselt ei ole lubatud küsida eraldi tasu tarbijale esitatava arve eest. Praktikas on probleemid tõusetunud, kui kliendilt võetakse arve esitamise eest eraldi tasu.

Eelnõu kohaselt on edaspidi võimalik tegutsevatel üksustel (nt Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsev tarbijavaidlusi lahendav üksus, Advokatuuri Aukohus jt) taotleda pädevalt asutuselt tarbijakaitseseaduse nõuetele vastavuse tunnustamist. Edaspidi on võimalik ka tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse loomine nii eraõigusliku kui avalik-õigusliku juriidilise isiku või riigiasutuse juurde. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium määratakse pädevaks asutuseks, kes hindab ja tunnustab vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi ning edastab tunnustatud üksuste kohta teabe Euroopa Komisjonile, samuti koostab nõutavad aruanded üksuste toimimise kohta. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 25. mail algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE).

Eelnõuga langetatakse hääletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses 18. eluaastalt 16. eluaastale vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusele, mis jõustub 13. augustil 2015.

Eelnõu viib sisse muudatuse, mille kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised viiakse läbi kooskõlas põhiseadusega, s.t et valimistel saaksid osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kes muus osas vastavad seaduses sätestatud hääletamisõiguslikkuse tingimustele.

Järgmised korralised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017, kuid kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisvalimised võivad toimuda ka korraliste valimiste vahelisel perioodil. See tingib seaduse kohese muutmise vajaduse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Andres Metsoja, Valeri Korbi, Jevgeni Ossinovski, Einar Vallbaumi, Mati Raidma ja Kalvi Kõva 25. mail algatatud maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE).

Eelnõu näeb ette võimaldada ettevõtetel kaevandada alates 2009. aastal kehtestatud aastamäärast vähem kaevandatud põlevkivi varu tagantjärele.

Eelnõu võimaldaks ettevõtetel prognoosida oma kaevandamistegevust võimalikult täpselt ning mitte taotleda põlevkivikoguseid, mida tegelikult kaevandada ei suudeta. Algatajad märgivad, et kehtiv põlevkivi kaevandamise aastamäär on piiratud 20 miljoni tonniga, kuigi ettevõtete reaalsed kaevandamismahud pole alates 2009. aastast ületanud 16 miljoni tonni piiri. Sellest tulenevalt on ajavahemikus 2009-2014 kaevandamata jäänud 4028 tuhat tonni põlevkivi aastas ehk sellel perioodil kokku 24 172 tuhat tonni. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Keskkonnakomisjoni 26. mail esitatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (44 OE).

Eelnõu näeb ette seoses Riigikogu eelmise koosseisu esitatud nõukogu liikmete volituste lõppemisega nimetada nõukogu uuteks liikmeteks Jaanus Marrandi ja Andres Metsoja.

Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Keskkonnakomisjoni 26. mail esitatud Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (45 OE).

Eelnõu näeb ette kutsuda nõukogust tagasi Aivar Kokk, Kalev Kotkas, Tõnis Kõiv ja Rein Randver ja nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Aivar Kokk, Valeri Korb, Kalvi Kõva ja Mati Raidma.

Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

 

 

 

Tagasiside