Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kokku kolm eelnõu.

73 Riigikogu liikme algatatud Riigikogu avalduse “Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest” eelnõu (140 AE).

Riigikogu avaldus on ajendatud Venemaa Föderatsiooni võimude provokatiivsetest sõnavõttudest seoses Teise maailmasõja puhkemisega, ajalooliste faktide võltsimisest oma suurriikliku ideoloogia huvides ja selleks korraldatud agressiivsetest meediakampaaniatest. Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide õigustamisega loob Venemaa Föderatsioon endale pinnast agressiivse välispoliitika jätkamiseks naaberriikide ja kogu läänemaailma suunas.

Riigikogu avalduses taunitakse Venemaa Föderatsiooni võimude katseid ümber kirjutada ajalugu ning õigustada Teise maailmasõja eel kommunistliku Nõukogude Liidu ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa vahel sõlmitud mittekallaletungilepingut ja selle salaprotokolle. Seejuures püütakse lääneriike näidata peamiste süüdlastena sõja puhkemises, eelkõige Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokolliga kahe agressori vahel jaotatud Poolat.

Riigikogu avaldus kutsub Vabariigi Valitsust üles toetama autentse ajaloomälu säilitamist ja rõhutab vajadust lülitada Eesti koolide õppeprogrammidesse totalitaarsete režiimide kuritegusid ja demokraatiat ähvardanud ohte käsitlevad teemad.

Avalduses meenutatakse 14. veebruaril 2012. aastal heaks kiidetud Riigikogu avaldust, milles mõisteti hukka Nõukogude Liidu ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa repressiivse poliitika ning isikud, kes nimetatud režiimide teenistuses on toime pannud inimsusvastaseid kuritegusid, sõltumata nende kodakondsusest ja kuritegude toimepaneku kohast.

Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Jaanus Karilaiu, Urmas Espenbergi, Urmas Reitelmanni, Uno Kaskpeiti, Kalle Grünthali, Kai Rimmeli, Kert Kingo, Jaak Valge, Leo Kunnase, Paul Puustusmaa, Riho Breiveli, Tiit Kala, Anti Poolametsa, Merry Aarti,   Siim Pohlaku ja Henn Põlluaasa 30. jaanuaril algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE).

Eelnõu näeb ette kaotada apteekide omandipiirangud ning anda apteegipidajatele ja tervishoiuteenuse osutajatele õigus osta ravimeid otse tootjalt. Sellega soovitakse tagada ravimiturul vaba konkurents, mis parandab ravimite kättesaadavust ja suurendab tootevalikut. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu liikmete Jevgeni Ossinovski, Helmen Küti ja Riina Sikkuti 30. jaanuaril algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE).

Eelnõu kohaselt loetakse apteegiseaduses kehtestatud proviisoromandi nõue täidetuks ka juhul, kui apteegiettevõtte valitsevaks omanikuks on mitu proviisorit ühiselt. Eelnõuga soovitakse viia lõpuni apteegireform, et vähendada riski, mil teatud asustatud kohad võiksid 1. aprillil jääda apteegiteenuseta. Eelnõuga tugevdatakse Ravimiameti ja Konkurentsiameti käsutuses olevaid sanktsioonimeetmeid, et vähendada hulgimüügiettevõtjate motivatsiooni erinevate skeemide kaudu vertikaalse integratsiooni keelust mööda hiilida. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside