Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni 22. veebruaril algatatud maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE).

Maksukorralduse seaduse § 41  järgi peab maksuseaduse või selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud.

Eelnõu näeb ette, et erandlikel ja põhjendatud juhtudel võib maksuseaduse jõustumise sätestamisel lõikes 1 nimetatud tähtajast kõrvale kalduda. Nendeks juhtudeks on eelkõige kiiret lahendamist vajavate maksupettuste vältimine ja selleks vajalike meetmete rakendamine ning märgatavalt muutunud majandus-, finantsstabiilsus-, keskkonna- või julgeolekuolukorrale reageerimine või nendega seonduvate riskide ennetamine. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Barbi Pilvre, Marianne Mikko, Hardi Volmeri, Hannes Hanso, Rainer Vakra, Inara Luigase, Heimar Lengi, Lauri Luige, Heidy Purga, Eiki Nestori, Oudekki Loone, Jaanus Karilaidi, Eerik-Niiles Krossi, Liina Kersna 23. veebruaril algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE).

Eelnõu näeb ette keelata loomade pidamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil, samuti nende aretamine ja paljundamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. Nimetatud keeldu soovitakse kohaldada loomapidajate suhtes alates 1. jaanuarist 2028. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 23. veebruaril algatatud haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE).

Eelnõu näeb ette, kui elanike küsitluse või algatuse tulemusena selgub, et soovitakse mõne territooriumiosa arvamist ühe kohaliku  omavalitsuse üksuse koosseisust teise, piirneva kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu, siis muudetakse valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse käigus vastavate haldusüksuste piire Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 71 lõike 3 alusel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaalkomisjoni 23. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (394 OE).

Eelnõu näeb ette kutsuda nõukogust tagasi Viktor Vassiljev ja nimetada nõukogu liikmeks Maris Lauri. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]

Tagasiside