Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu ja kollektiivne pöördumine.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 10. juunil esitatud  Riigikogu otsuse   „Immigratsiooni kohta“ eelnõu (53 OE).

Eelnõu näeb ette, et valitsus esitaks kõik põgenike teemat puudutavad küsimused Riigikogule arutamiseks ning otsustamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 10. juunil algatatud korteriühistu vaidluste lahendamise seaduse eelnõu (54 SE).

Eelnõuga antakse kohalikule omavalitsusele õigus luua korteriühistu vaidluste lahendamise komisjon. Korteriühistu vaidluseks on eelnõu kohaselt korteriühistu tegevusest tulenev vaidlus. Võimaluse pöörduda korteriühistu vaidluste lahendamiseks komisjoni sätestab korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mis reguleerib muuhulgas ka korteriühistu tegevust. Korteriühistu vaidluste lahendamise komisjon aitab kaasa vastavate vaidluste kiiremale ja efektiivsemale lahendamisele. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Jaak Aaviksoo, Kristjan Kõljalgi, Tanel Talve, Henn Põlluaasa ja Andres Ammase 11. juunil algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE).

Eelnõu kohaselt pikendatakse Eesti kodaniku passi ning välismaalase passi maksimaalset kehtivusaega viielt aastalt kümnele aastale. Eesmärk on vähendada passi väljastamisega seotud kulutusi ning toimingute tihedust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Jevgeni Ossinovski, Kalle Laaneti, Toomas Kivimägi, Rein Ratase, Urve Tiiduse ja Maire Aunaste 11. juunil algatatud jahiseaduse § 101 täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lg 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE).

Eelnõuga antakse väikesaarte kogukondadele võimalus kaasa rääkida  jahipidamise korraldamisel ning viiakse regulatsioon kooskõlla ajalooliste traditsioonide ja loodusressursside säästliku kasutamise põhimõtetega. Erisuste andmisega väikesaarte kogukondadele soovitakse suurendada väljavaateid  tundliku loodusrikkuse säilimiseks, loodusressursside heaperemehelikuks kasutamiseks, kogukonnasiseste kontrollmehhanismide käivitamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse Eesti Ametiühingute Keskliidu 19. mail üle antud kollektiivne pöördumine esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks ja edastas selle menetlemiseks sotsiaalkomisjonile.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

Tagasiside