Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kokku neli eelnõu.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 12. jaanuaril algatatud Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu (367 OE).

Eesti riigi üks suurimaid väljakutseid on rahvastikuprobleemi lahendamine lähitulevikus. Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti rahvaarv kahjuks pidevalt vähenenud. Tänaseks on meid juba pea veerand miljonit inimest vähem kui iseseisvuse taastamise algusaastatel. Seniste rahvastikusuundumuste jätkumisel väheneb Eesti rahvastik Statistikaameti andmetel keskmiselt 4 800 inimese võrra aastas. Peamisteks rahvaarvu vähenemise põhjusteks on madal sündimus ja väljaränne.

Probleemkomisjoni ülesandeks on uurida nii meie riiklikke poliitikaid kui ka välisriikide omi ning teha selle põhjal ettepanekuid olukorra parandamiseks. Oma töös kaasab komisjon erinevaid huvigruppe selleks, et kujundada võimalikult lai pilt nii probleemi olemusest kui ka võimalikest lahendustest. Samuti kuulub komisjoni ülesannete hulka valitsuse tegevuskava üldise eesmärgi „Eesti rahvaarvu suurendamine“ monitoorimine, rahaliste ressursside kasutamise analüüsimine ja sellekohaste ettepanekute tegemine. Komisjoni volitused kestavad kuni Riigikogu selle koosseisu volituste lõppemiseni. Komisjoni koosseisu kuuluvad kuus Riigikogu liiget ning kuus asendusliiget. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 12. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” eelnõu (368 OE).

Riigireformi all peetakse silmas avaliku võimu ümberkorraldamist, mis on oluline protsess selle jätkusuutlikkuse tagamiseks. Avaliku võimu all peetakse silmas nii keskvõimu kui ka kohalikke omavalitsusi. Kuna haldusreform puudutab kohalikke omavalitsusi, siis see on üks osa riigireformist. Selleks, et Riigikogul oleks võimalik riigireformi arengusuundi välja töötada, on oluline, et seadusandja ja täitevvõim teeksid selles küsimuses tihedat koostööd. Nende ülesannete täitmiseks on kõige otstarbekam luua Riigikogu probleemkomisjon, milles on kuus liiget ja kuus asendusliiget vastavalt fraktsioonide arvule. Selliselt on tagatud nii koalitsiooni kui opositsiooni esindatus komisjoni töös. Moodustatava probleemkomisjoni volitused kestavad eelnõu kohaselt kuni Riigikogu selle koosseisu volituste lõppemiseni. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 11. jaanuaril algatatud sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (364 SE).

Eelnõu näeb ette kehtestada sotsiaalmaksu ülempiir. Seni ei ole Eestis sotsiaalmaksu piirmäära kehtestatud. Tegemist on uue nähtusega Eesti maksupoliitikas. Eelnõuga soovitakse soodustada kõrgepalgaliste spetsialistide Eestisse toomist ja jäämist ning uute kõrgepalgaliste töökohtade loomist, et aidata Eesti majandusel muutuda targemaks ja tootlikumaks. Sotsiaalmaksu maksmise kohustus säilib kuni 4-kordse kolme kvartali keskmise mediaanväljamakse suuruse brutotöötasuni, mille määra kehtestab iga-aastaselt valitsus oma määrusega vastavalt Maksu- ja Tolliameti koostatud statistilistele andmetele. Sellest ülespoole jääv palgatulu ei kuulu sotsiaalmaksuga maksustamisele. 2016. aasta II kvartali seisuga oleks eelnõu kohaselt sotsiaalmaksu ülempiir 3 432 eurot. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Rahanduskomisjoni 11. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (366 OE).

Eelnõu näeb ette arvata nõukogu koosseisust välja Mailis Reps ja Meelis Mälberg ning nimetada nende asemele Märt Sults ja Mart Helme. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside