Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Põhiseaduskomisjoni 7. märtsil algatatud Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Eelnõuga muudetakse Eesti lipu seaduse § 3 lõiget 2 ning selles märgitakse ära Pika Hermanni torni lipu heiskamisel Eesti Vabariigi hümnina mängitava muusikalise signatuuri pealkiri ja autorid.

Eesti hümni on kehtivas õiguses seaduse tasandil nimetatud kahes seaduses – need on Eesti lipu seadus ja karistusseadustik. Eelnõuga soovitakse õigusselguse eesmärgil täiendada Eesti lipu seaduse § 3 lõiget 2 ning lisada viited hümni autoritele ning hümni pealkirjale.

„Eesti lipu heiskamisel Pika Hermanni torni kasutatakse muusikalise signatuurina Eesti Vabariigi hümni, Friedrich Paciuse “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” (sõnad Johann Voldemar Jannsen) algusfraase ning langetamisel Gustav Ernesaksa “Mu isamaa on minu arm” (sõnad Lydia Koidula) fragmendi baasil loodud signatuuri.”.

Seletuskirjas märgitakse, et Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 7 kehtestab riigi sümbolitena riigivärvid, riigilipu ja riigivapi. Riigilipuga riigivapiga seonduv on omakorda reguleeritud vastavates eriseadustes.

Hümni ega ka muid rahvuse sümboleid lisaks riigilipule ja riigivapile ei ole Põhiseaduses välja toodud, mis aga põhimõtteliselt ei välista nende reguleerimist seaduse või madalama õigusjõuga regulatsiooniga. Hetkel on Eesti hümn ühiskondliku kokkuleppe ehk tavaõiguse kohaselt “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”.

Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 7. märtsil esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele mitte toetada Euroopa Liidu lepingu 7. artikli rakendamist Poola Vabariigi suhtes” eelnõu (600 OE).

Seletuskirjas märgitakse, et 1. märtsil 2018. aastal toetas Euroopa Parlament häältega 422:147 resolutsiooni, milles kutsutakse üles rakendama Euroopa Liidu lepingu artikkel 7 raames sanktsioone Poola Vabariigi suhtes seoses riigis läbiviidava kohtureformiga.

Kuna Eesti Vabariigi valitsus ei ole siiani kujundanud kindlat seisukohta Euroopa Parlamendi resolutsiooni suhtes, kutsutakse antud otsuse eelnõuga valitsust üles mitte toetama Euroopa Liidu lepingu 7. artikli rakendamist Poola Vabariigi suhtes.

Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside