Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Õiguskantsleri 1. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine“ eelnõu (377 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Heili Sepp õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse.

Õiguskantsler märgib eelnõu seletuskirjas, et vastavalt õiguskantsleri seadusele nimetab Riigikogu õiguskantsleri ettepanekul kaks õiguskantsleri asetäitja-nõunikku. „Riigireformi sihtide vaimus ning pidades silmas täiendavate juhtimis- ja vastutustasandite tarbetust, pean õigeks ühitada ühe asetäitja-nõuniku ameti õiguskorra kaitse osakonna juhataja ametiga ning teise kantselei direktori ametiga. Ametkonna praeguses töökorralduses see muudatusi kaasa ei too,“ märgib Ülle Madise.

Õiguskantsleri ülesanded ametkonna juhina jaotuvad kaheks: põhiseaduslikkuse järelevalve (selle raames ja ühe sisendina põhiõiguste ja vabaduste tagamise järelevalve) ja Õiguskantsleri Kantselei kui asutuse juhtimine.

Õiguskantsleri ametkonna põhitööd – põhiseaduslikkuse järelevalvet – juhib ja korraldab õiguskantsler ise. Õiguskorra kaitse osakonna juhataja Heili Sepp täidab lisaks osakonna juhtimise ülesandele ka isikuandmete varjatult kogumise ja töötlemise järelevalve, kohtute haldamise nõukoja töös osalemise ja kohtunike distsiplinaarvastutuse valdkonna juhtimise ülesandeid ja on seega loogiline valik asetäitja-nõuniku kandidaadiks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Õiguskantsleri 1. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine“ eelnõu (378 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Olari Koppel õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse.

Asutuse juhtimise ülesanded olen sarnaselt eelkäijatega pannud Õiguskantsleri Kantselei direktorile Olari Koppelile, kes peab lisaks tagama õiguskantsleri seisukohtade ja arvamuste arusaadavuse (see on eriti oluline nn ombudsmani valdkonna asjades), vastutama Riigikogule igal aastal esitatava tegevuse ülevaate, meedia- ja välissuhtluse eest ning sidustama õiguskantslerit tema suhetes teiste põhiseaduslike institutsioonidega. Direktori nimetamine üheks kahest õiguskantsleri asetäitja-nõunikuks vastaks õiguskantsleri arvates loogiliselt praegusele mõistlikule ülesannete jaotusele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside