Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm otsuse eelnõu.

Põhiseaduskomisjoni 19. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” eelnõu (12 OE).

Erikomisjon teeb täidesaatva riigivõimu asutuste üle järelevalvet küsimustes, mis puudutavad julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevust, sealhulgas põhiõiguste tagamist, julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade töö tõhusust ning nende üle tehtavat järelevalvet. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 19. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” eelnõu (13 OE).

Erikomisjon moodustatakse korruptsioonivastasest seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Komisjon teeb korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle parlamentaarset järelevalvet, arutab omal algatusel ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teeb järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle, kontrollib oma pädevuse piires huvide deklaratsioone ning täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 19. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” eelnõu (14 OE).

Erikomisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga valitsuse üle kontroll riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Komisjon vaatab muu hulgas läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle kontrolliaruande, tegeleb avaliku sektori auditeerimise küsimustega ning arutab Riigikontrolli kontrolliaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside