Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse kaks eelnõu.

Valitsuse 19. veebruaril algatatud välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE).

Eelnõuga lahendatakse välissuhtlemisseaduse rakendamise pikaajalise praktika käigus ilmnenud kitsaskohti. Ühe olulise muudatusena lihtsustatakse eelnõuga välislepingute ettevalmistamise ja sõlmimise menetlust, et muuta see tõhusamaks. Suurim kavandatav muudatus puudutab välislepingu materjalide välisministeeriumile esitamist ning välislepingute muudatuste menetlemist eri tasanditel. Muudatusi kavandatakse ka välislepingute jõustamise, reservatsioonidele ja deklaratsioonidele vastuväidete tegemise ning välislepingute peatamise ja peatamise lõpetamise korda.

Teise olulise muudatusega korrastatakse välissuhtlemisseaduses sisalduvaid volitusnorme, sh andmekogude asutamiseks antud volitusnorme ning viiakse lõpule andmekaitsereform. Välissuhtlemisseaduses on mitme andmekogu asutamise volitusnormiks üldvolitus, mis ei sisalda põhiõiguste riive eesmärki ega ulatust. Kui isikuandmete töötlemine andmekogus toob kaasa täiendava riive, peab põhiõiguse riive eesmärk ja ulatus olema sätestatud seaduses. Andmekogude asutamise ja muude volitusnormide korrastamine tagab sihtrühmade jaoks õigusselguse. Eelnõuga uusi andmekogusid ei looda ega kavandata muuta olemasolevate toimimist ega neis töödeldavate andmetega seonduvat. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Keskkonnakomisjoni 19. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (386 OE).

Eelnõu näeb ette kutsuda Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogust tagasi Yoko Alender ja nimetada nõukogu liikmeks Maria Jufereva-Skuratovski.

Vastavalt metsaseadusele RMK nõukogu üheksaliikmeline, kuhu kuulub kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget. Sama seaduse kohaselt nimetab Riigikogu oma otsusega nõukogu liikmed keskkonnakomisjoni ettepanekul. Riigikogu võib enda nimetatud liikme igal ajal tagasi kutsuda. Riigikogu 2023. aasta 22. mai otsusega on RMK nõukogu liikmeteks nimetatud vastavalt Riigikogu liikmed  Yoko Alender ja Jevgeni Ossinovski.

Keskkonnakomisjon on oma 19. veebruari istungil otsustanud teha Riigikogu täiskogule ettepaneku kutsuda RMK nõukogust tagasi Yoko Alender ja nimetada RMK nõukogusse Maria Jufereva-Skuratovski. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

Tagasiside