Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juharuse otsusega võeti menetlusse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 4. mail algatatud välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE).

 Eelnõu näeb ette piirata välismaalaste lühiajalist töötamist hooajatöötajana Eestis 183 päevale 365 järjestikuse päeva jooksul. Eelnõuga muudetakse välismaalase makstava töötasu suuruse nõudeid. Selle kohaselt tuleb edaspidi tööandjatel maksta tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,5 korrutisega.

Eelnõu näeb ette, et palgakriteeriumi nõue peab olema täidetud lühiajalise Eestis töötamise või elamisloa kehtivuse jooksul. Õigusselguse huvides on vajalik täiendada seadust rakendussättega, mille alusel ei ole tööandjad kohustatud tasuma käesoleva eelnõuga kehtestatavat töötasu nendele välismaalastele, kes on Eestisse tööle tulnud enne 2022. aasta 1. juulit.

Eelnõu näeb ette anda tähtajaline elamisluba töötamiseks ainult täistööajaga töötamiseks.

Eelnõuga sätestatakse kaheaastane Eestis elamise nõue, kui välismaalane on Eestis elama asunud õppimise eesmärgil ja soovib oma abikaasa Eestisse elama kutsuda.

Eelnõu näeb ette tunnistada õppimiseks antud tähtajaline elamisluba kehtetuks, kui välismaalane on jätnud olulisel määral täitmata seadusest tuleneva kohustuse.

Eelnõu kohaselt peab palgakriteeriumi nõue olema täidetud lühiajalise Eestis töötamise või elamisloa kehtivuse jooksul. Õigusselguse huvides on vajalik täiendada seadust rakendussättega, mille alusel ei ole tööandjad kohustatud tasuma käesoleva eelnõuga kehtestatavat töötasu nendele välismaalastele, kes on Eestisse tööle tulnud enne 2022. aasta 1. juulit. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside