Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse viis eelnõu.

Riigikogu liikmete Liisa Oviiri, Enn Meri, Külliki Kübarsepa, Jüri Adamsi, Heljo Pikhofi, Oudekki Loone, Andres Herkeli, Heimar Lenki, Marika Tuus-Lauli, Krista Aru, Monika Haukanõmme, Hardi Volmeri, Hannes Hanso, Artur Talviku, Henn Põlluaasa, Rainer Vakra, Jaak Madisoni, Uno Kaskpeiti, Barbi Pilvre, Inara Luigase, Tanel Talve ja Marianne Mikko 13. juunil algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (665 SE).

Eelnõuga nähakse ette väikeaktsionäride huvide parema kaitse tagamise kaitseks mitmed muudatused äriseadustikus. Eelnõuga antakse väikeosanikele ja -aktsionäridele senisest ulatuslikum õigus saada teavet, õigus teatud tingimustel nõuda dividendide maksmist (nn sunddividendi nõue), õigus panna maksma äriühingu nõudeid äriühingu juhatuse liikmete vastu, õigus teatud juhtudel äriühingust välja astuda ja nõuda oma osaluse eest õiglast hüvitust, sh juhul, kui aktsiaselts, mille aktsiad on seni olnud kaubeldavad väärtpaberiturul, võtab vastu otsuse aktsiate väärtpaberiturul kauplemise lõpetamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 13. juunil algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE).

Eelnõu näeb ette suurendada puuetega laste sotsiaaltoetusi. Seda soovitakse tõsta määrani, mis vastaks lapse puudest tulenevatele tegelikele lisakulutustele, nagu on toodud ühe soovitusena välja ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportis. Eelnõu näeb ette tõsta keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetuse kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 13. juunil  algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE).

Eelnõu kohaselt saavad ühistranspordikeskused õiguse avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava bussiliikluse liiniveo piletihinna kehtestamiseks ja ka täiendavate sõidusoodustuste tegemiseks. Eelnõuga soovitakse suurendada piirkondlike ühistranspordikeskuste pädevust bussiliikluse ühistranspordi korraldamisel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Priit Sibula, Jaak Madisoni, Henn Põlluaasa, Madis Millingu, Igor Gräzini, Jaanus Karilaiu ja Märt Sultsi 14. juunil algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE).

Eelnõu näeb ette tõsta vastava sunniraha ülemmäära 640 eurolt 6400 euroni, et Keeleinspektsioonil oleks võimalus paremini ja tulemuslikumalt teostada talle ülesandeks pandud tegevusi. Eelnõuga soovitakse parandada keeleseaduse täitmist, motiveerida asutuste juhte ja ettevõtjaid positiivselt, panustamaks enam töötajate eesti keele õppesse. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu liikmete Raivo Aegi, Ants Laaneotsa, Tarmo Kruusimäe, Priit Sibula, Maire Aunaste, Uno Kaskpeiti, Arno Silla, Raivo Põldaru, Henn Põlluaasa, Martin Helme, Andres Metsoja, Ain Lutsepa, Krista Aru, Artur Talviku, Enn Meri, Jaanus Karilaiu, Dmitri Dmitrijevi, Mart Helme, Madis Millingu, Meelis Mälbergi, Peep Aru, Toomas Väinaste, Helmut Hallemaa, Aiva Koka, Hardi Volmeri, Tiit Teriku, Anneli Oti, Märt Sultsi, Toomas Pauri, Enn Eesmaa, Valeri Korbi, Toomas Vitsuti, Külliki Kübarsepa ja Johannes Kerdi 14. juunil algatatud kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

Eelnõuga muudetakse seadusi, mille tänane redaktsioon riivab enne 1. aprilli 2013 pensioneerunud kaitseväelasi ning enne 1. jaanuari 2010 pensioneerunud politseiametnikke, samuti selleks ajaks pensioniõiguse omandanud endiste kaitseväelaste õiguskindluse ning õiguspärase ootuse põhimõtteid.

Seletuskirjas märgitakse, et muudatuste eesmärgiks on riigi ees oma kohustuse täitnud ametnike ühetaolise ja võrdse kohtlemise tagamine pensioniskeemides nii, et see oleks kooskõlas ka õiguspärase ootuse põhimõttega. Praegune olukord on ebaõiglane ja eelnõu koostajate hinnangul ka põhiseadusevastane, sest kõikide tänases Eestis sooduspensioni saavate isikute seas on vaid enne 1. aprilli 2013 teenistuse lõpetanud kaitseväelased need ainsad, kelle pensioni baastasemeks enne ümberarvutamise süsteemilt indekseerimisele üleminekut on kehtima jäetud seoses majanduskriisiga alandatud palgatase. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside