Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Valitsuse 12. veebruaril algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (586 SE).

Eelnõuga reformitakse väärtegude eest määratavaid karistusi ning luuakse võimalus Euroopa Liidu õiguses sätestatud haldustrahvide kohaldamiseks.

Suurema muudatusena on raskemate liikluskuritegude korral trahviühiku sidumine süüdlase sissetulekuga. Seni kehtib fikseeritud suurusel põhinev rahatrahvisüsteem, mis tähendab, et sarnastel asjaoludel teo toime pannud inimesi karistatakse samasuguses suuruses rahatrahviga. Kiirmenetluses kohaldatavat rahatrahvi on plaanis vähendada kolmandiku võrra. Kiirmenetluse kohaldamise eelduseks aga on, et inimene ise on sellega nõus ja loobub võimalusest esitada vastulause. Eelnõuga võimaldatakse liiklusrikkujaid karistada tingimisi juhtimisõiguse äravõtmisega. Kehtivas õiguses on liiklusväärteo toimepanijat võimalik karistada juhtimisõiguse äravõtmisega, kuid sellist karistust ei saa kohaldada tingimuslikult. Tingimisi karistuse puhul määratakse inimesele ka üheaastane katseaeg, mille jooksul on inimesel võimalus oma käitumist parandada ja asuda seadusekuulekale teele.

Et leevendada majanduslikult vähekindlustatud inimeste olukorda, pikendatakse rahatrahvi tasumise tähtaega ja soodustatakse selle tasumist ositi. Trahvi tasumise tähtaega pikendatakse praeguselt 15 päevalt 45 päevani – 15 päeva edasikaebamise tähtaeg ning seejärel 30 päeva veel pärast otsuse jõustumist. Ehkki ositi tasumise võimalus on ka praegu võimalik, ei tea kõik menetlusalused sellest ega oska sellele kiirmenetluses ka tähelepanu pöörata. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni 13. veebruaril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE).

 Eelnõu näeb ette alandada lahja alkoholi aktsiisimäärasid 2017. aasta veebruarikuu tasemele. Need on aktsiisimäärad, mis võeti vastu 2015. aastal. Seletuskirjas märgitakse, et 2016. aastal kehtestatud ning 2018. aastal veidi muudetud täiendavad lahja alkoholiaktsiisi tõusud on järsult suurendanud piirikaubandust ja asendustarbimist ning  kahjustanud Eesti tootjaid, kaubandust ja maksulaekumist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside