Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse õiguskomisjoni 2. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine“ eelnõu (405 OE).

Eelnõu (405 OE).näeb ette nimetada Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeks Urve Tiidus.

Eelnimetatud parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks nimetas Riigikogu oma varasema otsusega Uno Kaskpeiti ja Kalle Laaneti. Seoses töörühma liikme Kalle Laaneti Riigikogu liikme volituste peatumisega teeb õiguskomisjoni ettepaneku nimetada Kalle Laaneti asemel töörühma liikmeks Riigikogu liige Urve Tiidus. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavast määrusest tulenevalt kontrollib Euroopa Parlament koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust. Selleks on ELi liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi loodud pädev komisjon koos spetsiaalse parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga. Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma põhiülesandeks on teostada poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle tema ülesannete täitmisel, sealhulgas Europoli tegevusest füüsiliste isikute põhiõigustele ja -vabadustele tulenevate tagajärgede üle. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 6316351, 5190 2837
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside