Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse üks eelnõu ja kaks kollektiivset pöördumist.

Valitsuse 15. juunil algatatud töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE).

Eelnõuga muudetakse töövaidluskomisjoni (TVK) kaasistujate töö tasustamise põhimõtteid.

Eelnõuga võrdsustatakse kaasistuja tasu tunnitasu alammääraga, mis käesoleval aastal on 3.48 eurot. Praegu arvestatakse kaasistujate tasu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel, mille kohaselt on tunnitasu 3.07 eurot. Samuti hakatakse edaspidi tasustama TVK kaasistujate tööd istungi ettevalmistamise aja eest, praegu makstakse tasu vaid istungil osalemise aja eest.

Seletuskirjas märgitakse, et töövaidluskomisjoni istungil peab osalema kaks kaasistujat: töötajate ja tööandjate esindaja. Kaasistujate osalemise eesmärk on sarnaselt rahvakohtunikega näha töövaidluse lahendamisel töövaidlusasja eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist, arvestades seejuures töötajate ja tööandjate vaatenurga eripära kohtades, kus need on töövaidlusasja lahendamisel olulised. Kaasistujatele makstava tasu arvutamise alused on olnud 2013. aastast muutmata ning kehtiva korra alusel on kaasistujatele makstav tasu madalam tunnitasu alammäärast. See pärsib töötajate ja tööandjate soovi panustada TVK töösse töövaidluste lahendamisel.

Lisaks tehakse eelnõuga muudatusi, mille eesmärk on õigusselguse huvides kehtivat korda täpsustada ja täiendada. Näiteks täpsustatakse, mitu isikut saavad TVK-sse pöörduda ka ühisavaldusena ning täiendatakse võimalusega istungeid läbi viia videosilla vahendusel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu juhatus võttis menetlusse kaks kollektiivset pöördumist.

Mailis Kullerkupp-Jõekaare 1. juunil algatatud kollektiivne pöördumine “Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal” edastati menetlemiseks keskkonnakomisjonile.

Pöördumises tehakse ettepanek, et maapõueseadusega tuleb keelata keskkonnaloa väljastamine uute karjääride avamiseks ja olemasolevate karjääride piiride nihkumiseks eluhoonetele lähemale kui kaks kilomeetrit.

Erakonna Eestimaa Rohelised 18. mail algatatud kollektiivne pöördumine „Seadustame Eestis eutanaasia“ edastati menetlemiseks sotsiaalkomisjonile.

Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud soovivad, et Riigikogu ja valitsus töötaks välja seadused, mis lubavad inimestel otsustada oma elu lõpu üle. Pöördumises palutakse Riigikogul seadustada eutanaasia, mis lähtub inimese tahteavaldusest.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside