Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 23. veebruaril algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (537 SE).

Eelnõu näeb ette sätestada põhimõte, mille järgi töölepingu seaduses ette nähtud puhkusele lisanduvad rahvuspüha ja riigipühade päevad, mis langevad iganädalastele puhkepäevadele. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Isamaa fraktsiooni 23. veebruaril algatatud erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 OE).

Eelnõu näeb ette võimaldada erastamisest laekuva raha kasutamist ka omandireformi käigus tagastatud ja muinsuskaitse alal asuva ehitise hooldamiseks, remontimiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks ja taastamiseks.

Seletuskirjas märgitakse, et Eestis on 12 muinsuskaitseala ajaloolistes linnasüdametes (Tallinnas, Valgas, Tartus, Pärnus, Võrus, Paides, Viljandis, Kuressaares, Rakveres, Haapsalus ja Lihulas) ja samuti Rebalas. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Isamaa fraktsiooni 23. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE).

Eelnõuga tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek algatada seaduse eelnõu, millega määratletaks kalapüügiseaduses  õiguslikult randlase kui veepiiri omavas asustusüksuses püsivalt elava ning lautrit ja paati kasutava inimese  mõiste ning  laiendataks  randlastele kalapüügiloa andmise korda sarnaselt püsiasustusega väikesaarte püsielanikele.

Samuti tehakse ettepanek töötada välja randluse toetusprogramm, mille vahendid näha ette 2023. aasta riigieelarve eelnõus ning mille juhtrühm moodustatakse rannakogukondade esindajaid kaasates. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 23. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult“ eelnõu (540 OE).

Eelnõuga tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek kutsuda tagasi allkiri Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult, millise on pooled allkirjastanud 18. veebruaril 2014.

Seletuskirjas märgitakse, et pärast okupatsiooni lõppu ning Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist õigusjärgluse alusel taastus de jure Eesti Vabariigi territoriaalne kooslus ning tema maismaapiir Venemaaga sellisena, nagu see on ette nähtud kehtivas Tartu rahulepingus. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside