Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse viis eelnõu.

Sotsiaalkomisjoni 17. septembril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE).

Eelnõu võimaldab vahetada terviseandmeid piiriüleselt digitaalselt. See puudutab nii raviandmeid kui ka retsepte. Nimetatud arendus ja seda toetav õigusruum võimaldavad edaspidi parema teenuse nii patsiendile kui ka tervishoiuteenuse osutajatele ja apteekidele. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Maaelukomisjoni 17. septembril algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE).

Eelnõu näeb ette muuta toetusraha tagasinõudmisel rakendatava viivise arvestamine paindlikuks ning toetuse saaja õigusi arvestavaks. Eelnõu kohaselt ei kohaldata enam viivist nimetatud seaduse alusel antud toetusraha tagasinõudmise ajatamisel. Teise olulise muudatusena täiendatakse seadusi eraõiguse kohtupraktikas juurdunud põhimõttega, mille kohaselt viivist ei arvestata põhivõlgnevust ületavas osas. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 17. septembri esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” muutmine” eelnõu (688 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada probleemkomisjoni asendusliikmeks Liisa Oviiri asemele Kalvi Kõva. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Väliskomisjoni 18. septembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (690 OE).

Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross ja nimetada delegatsiooni liikmeks Urve Tiidus. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 18. septembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (691 OE).

Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni asendusliige Urve Tiidus ja nimetada delegatsiooni asendusliikmeks Mati Raidma. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu juhatus kinnitas ka Riigikogu liikme Raivo Põldaru lahkumise majanduskomisjoni liikme kohalt ning asumise sotsiaalkomisjoni liikme kohale.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside