Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu ja kollektiivne pöördumine.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 3. juunil algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE).

Eelnõuga soovitakse tagada riigipoolne teadus- ja arendustegevuse stabiilne finantseerimine tasemel 1 protsent SKPst, toetades seekaudu laiapõhjalist ühiskonna arengut ning soodustades ettevõtluse suuremat lisandväärtust. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Rahanduskomisjoni 3. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (32 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Tagatisfondi nõukogu liikmeteks Dmitri Dmitrijev ja Aivar Sõerd. Tagatisfondi eesmärk on krediidiasutuse klientide, investeerimisasutuse klientide ja kohustusliku pensionifondi osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse tagamine ning seeläbi finantssektori usaldusväärsuse ja stabiilsuse suurendamine.

Tagatisfondi kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille üheksast liikmest nimetab kaks rahanduskomisjoni ettepanekul Riigikogu. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Väliskomisjoni 3. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (34 OE).

Eelnõu näeb ette moodustada Eesti delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: delegatsiooni juht Aadu Must, delegatsiooni juhi asetäitja Johannes Kert, liikmed Urmas Espenberg, Helle-Moonika Helme, Marek Jürgenson, Signe Kivi, Kalvi Kõva, Helmen Kütt, Üllar Saaremäe, Erki Savisaar, Sven Sester ja Urve Tiidus.

Balti Assamblee moodustati kui konsultatiivne ja koordineeriv institutsioon ühist huvi pakkuvate küsimuste ja projektide arutamiseks. Balti Assamblee seisukohad esitatakse Balti riikide parlamentidele ja valitsustele ning rahvusvahelistele ja regionaalsetele organisatsioonidele pöördumiste, ettepanekute ja soovituste näol. Balti Assamblee tööorganid on istungjärk, presiidium, komisjonid ja sekretariaat. Balti Assamblee on moodustanud viis komisjoni: majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjon, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjon; loodusvarade- ja keskkonnakomisjon, õigus- ja julgeolekukomisjon ning heaolukomisjon. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse Oskar-Aleksander Lesmenti 6. mail algatatud kollektiivse pöördumise “Eesti vajab kanepireformi!“ ja edastas selle menetlemiseks sotsiaalkomisjonile.

Pöördumise algatajad teevad ettepaneku, et esimese asjana arutaks uus Riigikogu koosseis kanepiküsimust ja algataks kanepireformi, mis tooks endaga kaasa kiire kanepituru reguleerimise. Algatajad teevad ettepaneku kaotada trahvid ja karistused privaatse kanepikasutuse eest juhul, kui sellega ei kaasne kahju kolmandatele isikutele. Sealhulgas tuleks kaotada karistused taimekasvatamise eest personaalse kasutamise eesmärgil.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside