Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Riigikogu uurimiskomisjoni võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks aktsiaseltsis Tallinna Sadam 9. märtsil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine” eelnõu (194 OE).

Komisjon peab vajalikuks pikendada komisjoni töö tähtaega kevadistungjärgu lõpuni – kuni 16. juunini 2016, et saaks piisava põhjalikkusega selgitada välja kõik Riigikogu otsusega uurimiskomisjoni ette seatud küsimused, teha neist tulenevad järeldused ja asjakohased ettepanekud Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu liikmete Monika Haukanõmme, Helmen Küti, Liina Kersna, Maire Aunaste ja Dmitri Dmitrjevi 9. märtsil algatatud võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE).

Eelnõu näeb ette erinevate sotsiaalsete gruppide ebavõrdse kohtlemise kõrvaldamise ning kõigile isikutele ühtlase kaitse tagamise diskrimineerimise eest olenemata nende rahvusest, rassist, nahavärvusest, usutunnistusest või veendumusest, vanusest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Seletuskirjas märgitakse, et muudatuse tulemusel paraneb õiguskaitse eelkõige vanuse ja puude alusel diskrimineerimisohus olevate inimestele. Eelpool nimetatu alusel on enamik diskrimineerimisjuhtumeid just väljaspool töö- ja kutseõppe valdkonda. Puudega inimesed ja eakad kogevad enim ebavõrdset kohtlemist hariduse, sh elukestva õppe, kaupade ja sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavusel ning keskkonna kohandamise vajadusest tulenevalt. Seaduse kohaldamisala laiendamisega luuakse eeldused kõigile vähemustele ühesuguse õiguskaitse tagamiseks. Volinikule luuakse võimalus lähtuvalt oma pädevustest tegutseda ühesuguselt kõikide vähemusgruppide heaks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal,
T: 6316351, 5190 2837
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside