Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Valitsuse 10. aprilli algatatud spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE).

Eelnõu kohaselt võib kultuuriminister riigieelarvest spordialaliitude toetamiseks ette nähtud toetuste jaotamise volitada halduslepinguga otsustamiseks rahvuslikule olümpiakomiteele. Eelnõuga jätkatakse spordi rahastamise reformi, et luua läbipaistev ja kindel finantsbaas spordiorganisatsioonidele tegutsemiseks.

Riigieelarvest eraldatavatest vahenditest määratakse toetusi spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonidele näiteks spordialaliitudele, maakonna spordiliitudele ja teistele spordiühendustele. Eelnõu näeb ette võimaluse üksnes spordialaliitudele, et toetuse jaotamine neile on volitatud rahvuslikule olümpiakomiteele halduslepingu alusel. Seletuskirjas märgitakse, et spordialaliitude taotlused riigieelarvest toetuse saamiseks moodustavad ligikaudu poole kogu sporditoetuste taotluste mahust. Muudatus võimaldab kultuuriministeeriumil keskenduda enam spordipoliitika kujundamisele, sest väheneb töökoormus üksikotsuste tegemisel. Spordialaliitudele eraldatavat tegevustoetust ja noortespordi toetust, saab olenevalt aastakäigust 43-47 spordialaliitu. Käesoleval aastal on kultuuriministeeriumi eelarves ette nähtud spordialaliitude toetamiseks ligikaudu 3,9 miljonit eurot. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu liikmete Oudekki Loone, Igor Gräzini, Barbi Pilvre, Eerik-Niiles Krossi, Artur Talviku, Valdo Randpere, Remo Holsmeri, Helmut Hallemaa, Marika Tuus-Lauli, Toomas Vitsuti, Heidy Purga, Marianne Mikko ja Hardi Volmeri 10. aprillil algatatud karistusseadustiku § 178 muutmise seaduse eelnõu (422 SE).

Eelnõu näeb ette sõnastada karistusseadustiku § 178 lõige (1) järgmiselt: nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi või muu visuaalse teose või selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Eelnõu lisab karistusseadustikku §178 lõike (3) järgmises sõnastuses: käesolevat paragrahvi ei kohaldata, kui lõikes (1) mainitud teosel on oluline kunstiline, teaduslik, ajalooline või poliitiline väärtus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside