Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 12. oktoobril algatatud sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE).

Eelnõu näeb ette kehtestada sotsiaalmaksu laeks 4,5-kordset mediaanpalgamäära ehk umbes 3500 eurot kuus, millest kõrgema palgaosa eest tööandja sotsiaalmaksu maksma ei pea. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 12. oktoobril algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE).

Eelnõu reguleerib Euroopas probleemiks saanud araabia kultuuridest pärinevate näokatete kandmist. Seletuskirjas märgitakse, et korrakaitseseaduse alusel kaitstakse kaaskodanikke või avalikku korda teistegi häirivate või ohustavate tegevuste osas. Algatajad rõhutavad, et burka kandmise keeld on kooskõlas korrakaitseseaduse eesmärkidega ning võrreldav teiste seaduses nimetatud piirangute seadmisega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Vabaerakonna 13. oktoobril algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli, eelnõu (313 SE).

Eelnõu näeb abinõud Riigikogu uurimiskomisjoni tegevuse tõhustamiseks ja tagada isikute ilmumine komisjoni ette ning dokumentide ja andmete edastamine komisjoni nõudel. Seletuskirjas märgitakse, et loetletud uurimiskomisjoni õigused on kontrolli kvaliteedi ja usaldusväärsuse seisukohalt väga olulised. Seetõttu tuleb tagada uurimiskomisjoni õigused toimivate mõjutusvahenditega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 13.oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „ Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusel“ eelnõu (314 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek arvestada omavalitsuste eripära lisaks üksuses elavate inimeste arvule ning muuta ühinemistoetuste maksmise alused ja kord selliselt, et oleks kaotatud diskrimineeriv vahe vabatahtlike ühinemiste ja sunniviisiliste liitmiste vahel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

Tagasiside