Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu.

Põhiseaduskomisjoni 8. veebruaril algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE).

Eelnõu sätestab Riigikogu liikme õiguse kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse ja täita volikogu liikme ülesandeid. Eelnõu kaotab piirangud, mille kohaselt Riigikogu liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös. See annab neile taas võimaluse kaasa rääkida oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse elu korraldamisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikohtu esimehe 3. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Nele Parresti Riigikohtu liikmeks nimetamine” eelnõu (179 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Nele Parrest Riigikohtu liikmeks alates 2. maist 2016. Riigikohtu esimees põhjendab, et Nele Parrest on kogenud jurist, kelle senine töö peegeldab sügavaid õigusalaseid teadmisi. Ta on olnud haldusõiguse lektoriks Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis ja avaldanud publikatsioone nii Eesti kui ka välismaa teadusajakirjades. Nele Parresti tugev akadeemiline kvalifikatsioon ja pikk töökogemus Õiguskantsleri Kantseleis kinnitavad, et ta on kogenud ja tunnustatud jurist ja sobib töötama riigikohtunikuna. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 8. veebruaril algatatud Eesti Vabariigi ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (180 SE).

Nimetatud sotsiaalkindlustusleping tagab piiriülese liikumise korral inimestele sotsiaalse kaitse. Lepingu peamine sihtrühm on Eestis ja Austraalias elavad vanaduspensionärid, kelle pension makstakse kinni pensioni väljateenimise asukohariigi poolt. Lepinguga tagatakse, et töötaja ei kaota ühe lepingupoole riigist naastes seal omandatud kindlustusperioode. Samuti võimaldab leping tööandjal lähetada töötaja ajutiselt teise lepingupoole riiki tööle vältides töötaja topeltkindlustuskaitse tekkimist. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 8. veebruaril algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE).

Eelnõu sätestab Riigikogu liikme õiguse kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse ja täita volikogu liikme ülesandeid. Eelnõu kaotab piirangud, mille kohaselt Riigikogu liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös. See annab neile taas võimaluse kaasa rääkida oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse elu korraldamisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikaitsekomisjoni 9. veebruaril algatatud riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE).

Eelnõu kohaselt ei otsusta üldmandaadi alusel konkreetsel sõjalisel operatsioonil osalemist enam kaitseminister ja välisminister, vaid selle otsuse peab tegema Vabariigi Valitsus. Otsuse langetamisel ei pea valitsus mitte ainult ära kuulama Riigikogu riigikaitsekomisjoni arvamust, vaid selle arvamuse ka oma otsuse langetamisel arvesse võtma. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

Tagasiside