Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu.

Valitsuse 18. aprillil algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riigikaitseks vajalike funktsioonide optimeerimine ja selleks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE).

Eelnõu näeb ette korraldada Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ümber valitsusasutuseks ja muuta Kaitseministeeriumi valitsemisalas ülesannete jaotust. See võimaldab koondada riigikaitseks vajalike varade haldamise ja riigikaitseliste ehitiste töövõime tagamise üheks tervikuks.

Kaitseressursside amet, mis seni tegeles muuhulgas riigikaitseks vajalike varade ja vahendite sundkoormamisega, korraldab edaspidi vaid inimressurssidega seotud teenuseid.

Lisaks tehakse laevastike ühendamisega seotud Vabariigi Valitsuse seaduse muudatus, millega sätestatakse Kaitseministeeriumi valitsemisala ülesandeks õhuruumi ja merepiiri valvamine ning merereostustõrje korraldamine.

Samuti muudetakse paindlikumaks ja kiiremaks riigivara üleandmine või ajutisse kasutusse andmine asutusele, kes vajab seda hädaolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra lahendamiseks või mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetamiseks või korraldamiseks.

Seletuskirjas märgitakse, et tänu muudatustele suureneb Eestis valdkondlik olukorrateadlikkus ja võime kiiresti reageerida Euroopa ja maailma julgeolekuolukorrale. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 18. aprillil algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE).

Eelnõu võimaldab kohaliku omavalitsuse volikogudel korraldada siduvaid rahvahääletusi ja kehtestada võimalus kohalikel elanikel endil rahvaalgatuse korras rahvahääletusi esile kutsuda. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 18. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tarvitusele meetmed vene sõjajõudude vallutuspoliitikat õigustavate monumentide eemaldamiseks” eelnõu (588 OE).

Eelnõu kohaselt tuleb valitsusel võtta tarvitusele meetmed ja luua õiguslikud alused, millised võimaldavad korrektselt teisaldada avalikust ruumist, sealhulgas omavalitsuste territooriumitelt mälestusmärgid, millised on otseselt seotud Eesti Vabariigi okupeerinud Vene riigi armee tegevuse õigustamise, kiitmise, tänamise või heroiseerimisega, ning vastavad mälestusmärgid avalikust ruumist eemaldada. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Isamaa fraktsiooni 18. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tegevuste kohta seoses muutunud julgeolekuolukorraga Euroopas” eelnõu (589 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanekud riigikaitse kiiremaks arendamiseks, mis näevad ette märkimisväärselt suurendada riigikaitsekulusid, tõsta 2022-2025 aasta riigieelarve strateegias arvestatud investeeringud kahekordseks ja astuda riigikaitse arendamise nimel NATOs vajalikud sammud. Eelnõus on kirjeldatud konkreetseid samme. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside