Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 12. märtsil algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE).

Eelnõuga muudetakse ravikindlustuse seadust, et tagada nakkushaiguse kahtluse korral inimestele haigushüvitis alates esimest päevast.

Seletuskirjas märgitakse, et hetkel kehtiv ravikindlustuse seadus ei võimalda maksta haigushüvitist nakkushaiguse kahtluse korral kodus viibimise eest. Kehtiv seadus sätestab, et esimese kolme haiguspäeva eest haigushüvitist ei maksta, neljandast kuni kaheksanda päevani maksab hüvitise tööandja 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust ja alates üheksandast päevast maksab haigushüvitist Haigekassa töötaja päevatulu alusel eelnenud kalendriaasta keskmisest 70 protsenti. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Õiguskomisjoni 11. märtsil algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE).

Eelnõu näeb ette tagada politseiametnikele ja piirivalveametnikele ning nende lähedastele, kellele on määratud töövõimetuspension või toitjakaotuspension, vähemalt selline pension, mis neil oleks olnud siis, kui nende pensioni arvestamise alust ei oleks alates 2009. aasta 1. juulist 8 protsendi võrra vähendatud.

Eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest kohelda võrdselt nii politseiametniku väljateenitud aastate pensionide kui ka politseiametniku ja piirivalveametniku töövõimetus- ja toitjakaotuspensionide saajaid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Väliskomisjoni 11. märtsil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (160 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Eesti delegatsiooni asendusliikmeks Raimond Kaljulaid Indrek Saare asemel. Ettepaneku vahetuseks tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside