Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Valitsuse 17. oktoobril algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE).

Eelnõuga täpsustatakse riigiasutuste vahelist pädevusjaotust rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisel. Pädevatele asutustele antakse sanktsioonide rakendamiseks ja järelevalveks selged õiguslikud alused.

Eelnõuga luuakse riigisisene meede, et mõjutada ÜRO põhikirja artikli 2 lõikest 4 tulenevat relvastatud jõu kasutamise keeldu ja sõjapidamisnorme rikkunud riigi käitumist ja tegevust. Samuti mõjutada isikuid hoiduma selliste õigusvastaste tegude otsesest või kaudsest toetamisest.

Eelnõuga sätestatakse võimalus kasutada riigi poolt Eesti jurisdiktsiooni all olevat rahvusvahelise sanktsiooni subjekti vara (konkreetsel juhul Venemaa isikute vara) rahvusvahelise õiguse vastaselt tekitatud kahjude hüvitamise ettemaksuna, juhul, kui õigusvastaselt kahju tekitanud riik ei hüvita seda kahju kannatanud riigile ning, kui isiku seos riigi õigusvastaste tegudega on piisavalt tõendatud. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Rahanduskomisjoni 18. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse ,,Valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (333 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Eesti Panga Nõukogu liikmeteks valdkonna asjatundjad Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Ivi Proos seoses valdkonna asjatundjate Ivi Proosi, Enn Listra ja Rein Minka volituste lõppemisega.  

Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan, mis koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Eesti Panga Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu juhatus võttis menetlusse Taavi Hausi algatatud kollektiivse pöördumise „Puude hindamine inimlikumaks!“ ja edastas selle menetlemiseks sotsiaalkomisjonile.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside