Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu ja kollektiivne pöördumine.

Kultuurikomisjoni 14. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (670 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundja Sulev Valner seoses nõukogu senise liikme Priit Hõbemägi volituste lõppemisega.

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu koosneb Riigikogu liikmetest ja Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Riigikogu nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukokku ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat.

Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast liikmeteks on käesoleval hetkel Peeter Espak, Viktor Trasberg ning Rein Veidemann. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Kultuurikomisjoni 14. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (669 OE).

Eelnõu näeb ette  kutsuda Eesti Rahvusraamatukogu nõukogust tagasi Peeter Rahnel seoses tema Riigikogu liikme volituste lõppemisega ja nimetada nõukogu liikmeks Ruuben Kaalep.

Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu on Eesti Rahvusraamatukogu kõrgeim juhtimisorgan, kuhu kuulub seitse liiget. Riigikogu nimetab kultuurikomisjoni ettepanekul nõukogusse kolm Riigikogu liiget ja kaks Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjat volituste tähtajaga neli aastat. Riigikogu 2019. aasta 27. mai otsuse kohaselt nimetati Eesti Rahvusraamatukogu nõukogusse Riigikogu liikmed Signe Kivi, Mihhail Lotman ja Peeter Rahnel ning Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad Andres Kollist ja Priit Pirsko. Ametikoha järgi kuulub nõukogusse Riigikogu Kantselei direktor Antero Habicht ning kultuuriminister on nimetanud nõukogu liikmeks Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna juhataja Mihkel Kaevatsi. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Rahanduskomisjoni 15. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (671 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevust kontrollima KL Partners OÜ.

KL Partners OÜ on 2001. aastal asutatud audiitor-ja konsultatsioonifirma, mille tegevusaladeks on audiitorteenused, finants- ja ärikonsultatsioonid, maksukonsultatsioonid, siseaudit ja sisekontrolli nõustamine ning raamatupidamise teenused.

Klientide hulka kuuluvad mitmed kohaliku omavalitsuse asutused, sihtasutused, mittetulundusühingud, kontsernid ja äriühinguid erinevatelt tegevusaladelt. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Adam Alidibirovi algatatud kollektiivne pöördumine “Palume aidata üliõpilastel Eestisse jääda!” ja edastati see menetlemiseks väliskomisjonile.

Pöördumises on kirjas: „Meie, Eestis õppivad Venemaa üliõpilased, pöördume Eesti valitsuse poole palvega vaadata üle 30.07.2022. aasta määrus, millega keelatakse Venemaa kodanikele, kes viibivad Eestis seaduslikult, õppimiseks elamislubade uuendamine ja uute elamislubade väljastamine.

Palume Eesti valitsusel vaadata üle keeld anda õppimiseks elamislubasid Venemaalt pärit üliõpilastele, kes võetakse 2022. aastal Eesti ülikoolidesse vastu.

Palume Eesti valitsusel vaadata üle 09.04.2022 määrus, millega keelatakse elamisloa andminetöötamiseks ja ettevõtluseks Eestis kõrghariduse omandanud Venemaa kodanikele, kellel on eelnev alus seaduslikuks riigis viibimiseks ja Eesti tööandja tööpakkumine.“

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside