Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu ja kaks kollektiivset pöördumist.

Kultuurikomisjoni 3.aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks” eelnõu (410 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks ning vaadata selleks üle loodus- ja muinsuskaitselised piirangud, mis välistavad juurdeehituse. Vajaduse korral algatada rahvusooper Estonia juurdeehituse riigi eriplaneering. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Fraktsiooni 3.aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga“ eelnõu (409 OE).

Seletuskirjas märgitakse, et lapse õiguste konventsioon, mille osapooleks Eesti Vabariik on, paneb artiklis 3 riikidele kohustuse seada igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse huvid esikohale ning tagada lastele nende heaoluks vajalik kaitse, rakendades selleks muu hulgas kohaseid seadusandlikke ja administratiivseid meetmeid.

Samad põhimõtted on sätestatud ka lastekaitseseaduses, mille kohaselt on riik kohustatud tegutsema laste igakülgset arengut soodustava ja lapsi toetava ühiskondliku keskkonna kujunemise nimel.

Neist aluspõhimõtetest lähtudes on Eesti Vabariigis igati põhjendatult kehtestatud seaduslik kord, mille kohaselt ei tohi pornograafilise sisuga materjalid (sarnaselt alkoholile ja tubakale) olla alaealistele vabalt kättesaadavad. Täpsemalt on pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse (PorTS) paragrahv 3 punktis 1 sätestatud, et pornograafilise sisuga teoste pakkumine peab olema korraldatud viisil, mis ei võimalda alaealistel selliste teostega tutvuda. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu liikme Kalle Grünthali 3. aprillil algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (411 SE).

Eelnõuga soovitakse tagada Põhiseaduse § 22 sätestatud nõue, et kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus täitmine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetluse kaks kollektiivset pöördumist

Menetlusse võeti Päästame Eesti Metsad MTÜ, Roheline Läänemaa MTÜ ja Hoiame Loodust MTÜ algatatud kollektiivne pöördumine „Avalik pöördumine kaitsealade kaitseks“ ja edastati see menetlemiseks keskkonnakomisjonile.

Menetlusse võeti MTÜ Taevaskoja-Kiidjärve puhkeala, Saesaare paisjärve äärsete Kiidjärve, Valgesoo, Eoste ja Taevaskoja külade elanike, MTÜ Kiidjärve Küla Seltsi, MTÜ Eoste-Valgesoo, SA Maarja Küla, Põlva Maakonna Spordiliidu, Matkajuht OÜ, Loodushoiu ühing Lutra MTÜ ja Eesti Veeühingu algatatud kollektiivne pöördumine “Jah Saesaare paisjärve säilitamisele Taevaskojas!” ja edastati see menetlemiseks keskkonnakomisjonile.

Riigikogu juhatus kinnitas muudatused kultuurikomisjoni ja majanduskomisjoni koosseisus

Riigikogu juhatus kinnitas Siim Kallase lahkumise majanduskomisjoni liikme kohalt ja asumise kultuurikomisjoni liikme kohale ning Liina Kersna lahkumise kultuurikomisjoni liikme kohalt ja asumise majanduskomisjoni liikme kohale.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside