Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 8. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas“ eelnõu (261 OE).

Eelnõu näeb ette panna 2017. aasta 23. aprillil korraldatavale rahvahääletusele järgmine riigielu küsimus: „Kas Teie olete nõus, et Eesti Vabariik osaleb Euroopa Liitu saabunud immigrantide ümberjaotamises?“. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Väliskomisjoni 8. juunil algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE).

Eelnõuga täiendatakse ja täpsustatakse välismaalasele sissesõidukeelu kehtestamise õiguslikke aluseid, et need vastaksid rahvusvahelisele julgeolekuolukorrale, arvestaksid julgeolekuasutuste ohuhinnanguid ning looksid reaalse ja otsese seose sissesõidukeeldude praktika ja ohuhinnangute vahel. Eelnõu koostamisel on arvestatud ka Euroopa Parlamendi ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide soovitusi Sergei Magnitski inimõiguste rikkumises ja tema surma põhjustamises süüdiolevatele isikutele viisakeelu kehtestamiseks, mida saaks tulevikus rakendada ka teiste analoogsete juhtumite esinemise korral.

Eelnõu väljatöötamine on tingitud rahvusvahelise julgeolekuolukorra halvenemisest, eriti kõrgenenud terrorismiohust ning viimastel aastatel sagenenud õiguserikkumistest mõne Eesti naaberriigi ametnike poolt, mis ei ole teostatud Eesti õigusruumis, kuid omavad piiriülest ja Eesti julgeolekuolukorda ohustavat iseloomu. Samuti võtab eelnõu arvesse mõne Schengeni riigi, näiteks Saksamaa kohtupraktikat ning selle jõustamine tagab edaspidi Eesti õigusruumi parema kaitstuse võimalike kuritarvituste eest välismaalaste poolt. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Kultuurikomisjoni 9. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (263 OE).

Seletuskirjas märgitakse, et seoses Mihkel Raua avaldusega 9. juunist omal soovil Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kohalt tagasiastumisega, algatab kultuurikomisjon Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni palvel eelnõu fraktsiooni uue esindaja nimetamiseks Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse. Kuivõrd Eesti Rahvusringhäälingu seaduse kohaselt on Riigikogul kohustus nimetada liige kolme töönädala jooksul, algataski kultuurikomisjon vastava  eelnõu 9. juunil ning teeb ettepaneku esitatava liikme nime kohta 13. juunil. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside