Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse neli eelnõu.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. aprillil algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE).

Eelnõu näeb ette suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses olevaid puudega lapse toetust, puudega tööealise inimese toetust, puudega vanaduspensioniealise inimese toetust, puudega vanema toetust, õppetoetust ja täienduskoolitustoetust. Eelnõuga tõstetakse kõiki eelnimetatud toetusi kaks korda. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 18. aprillil algatatud kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE).

Eelnõu muudatustega nähakse ette peatada ingliskeelestumise Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides ja riigi rakenduskõrgkoolides. Esimesel astmel õppijate puhul jääb võõrkeelte osakaal samaks, teisel ja kolmandal õppeastmel tuleb aga võõrkeeles õppijate osakaalu järk-järgult vähendada. Eelnõus on selleks seatud erinevad üleminekuajad. Eelnõuga soovitakse parandada vähemalt osaliselt õppekvaliteeti ning ülikoolide lõpetanute vastavust Eesti tööturu nõudmistele. Eelnõu muudatused ei takista välismaa tippõppejõudude kasutamist Eesti ülikoolides, kuna keeleseaduse kohaselt loetakse haridus omandatuks eesti keeles, kui vähemalt 60 protsenti õppetööst toimub eesti keeles. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 18. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile” eelnõu (10 OE).

Eelnõuga tehakse ettepanek Vabariigi Valitsusele ettepaneku langetada toiduainete käibemaks 5-le protsendile. Selleks: tehakse ettepanek langetada 5-le protsendile toidukaupade, jookide ja muude selliste inimestele tarbimiseks mõeldud toorainete (välja arvatud alkohol ja tubakatooted) ja nende valmistamiseks või säilitamiseks kasutatavate maitseainete, säilitusainete, värv- ja muude lisaainete käibemaks; samuti langetada 5-le protsendile sööda- ja segasööda ning nende valmistamiseks kasutatavate tooraine- ja lisaaine, loomade toiduainena kasutatavate tööstuse jäätmed ning sööda tooraine käibemaks; samuti tehakse ettepanek langetada 5-le protsendile ka restorani- ja toitlustusteenuste käibemaks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Isamaa fraktsiooni 18. aprillil algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (11 SE).

Kehtiv seadus ei näe ette, et kandidaat peaks oskama volikogu töökeelena nõutavat eesti keelt. Eelnõuga on kavas seadusesse sisse viia täiendav kandideerimisnõue eesti keele oskamise näol, samuti sätestada keelenõude sisu, selle tõendamise kord ning täpsustada järelevalvega seonduvaid sätteid. Kavandatud muudatustega tagatakse, et kohalike omavalitsuste volikogude istungid toimuksid eesti keeles. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside