Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kuus eelnõu.

Valitsuse 15. mail algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE).

Eelnõuga kehtestatakse abieluvõrdsus. Eelnõu järgi saavad abielu sõlmida kaks täisealist füüsilist isikut, sõltumata nende soost. Abielu kõrval jääb isikutele alles võimalus sõlmida kooseluleping. Eelnõuga nähakse ette lihtsustatud kord kooselulepingult abielule üleminekuks. Muudatused tehakse ka kooseluseadusest (KooS) tulenevate õiguste ja kohustuste rakendamise võimaldamiseks. Eelnõuga täpsustatakse ka põlvnemise regulatsiooni perekonnaseaduses (PKS) seoses samast soost paaride lapsendamisõigusega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu liikmete Martin Helme, Kert Kingo, Helle-Moonika Helme ja Leo Kunnase  13. mail algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE).

Eelnõu näeb ette suurendada töötaja isikliku sõiduauto hüvitise maksuvaba piirimäära. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 15. mail esitatud Riigikogu otsuse „Sündimuse kasvatamise meetodite väljatöötamisest“ eelnõu (208 OE). T

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek töötada välja ja esitada Riigikogule seaduste eelnõud, millega luuakse keskkond, mis toetab sündimuse kasvu Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu keskkonnakomisjoni 16. mail esitatud Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (209 OE).

Eelnõuga tehakse ettepanek kutsuda SA KIK nõukogust tagasi Kalvi Kõva, Kaido Höövelson, Erkki Keldo ja Üllar Saaremäe ning nimetada SA KIK nõukogusse Reili Rand, Maido Ruusmann, Tarmo Tamm ja Mart Maastik.

Vastavalt keskkonnatasude seadusele nimetatakse SA KIK nõukogu liikmetest neli liiget Riigikogu otsusega keskkonnakomisjoni ettepanekul. SA KIK nõukogusse kuuluvad lisaks Riigikogu poolt nimetatutele veel neli asutajaõiguste teostaja poolt nimetatud liiget. Keskkonnaminister on sihtasutuse nõukogu liige oma ametikoha järgselt. Nõukogu liikmed nimetatakse viieks aastaks, kusjuures nimetajal on õigus nõukogu liige igal ajal tagasi kutsuda. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu keskkonnakomisjoni 16. mail esitatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (210 OE).

Eelnõuga tehakse ettepanek nimetada RMK nõukogusse Yoko Alender ja Jevgeni Ossinovski.

Vastavalt metsaseadusele kuulub RMK nõukogu koosseisu kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget. Riigikogu nimetatud nõukogu liikme volitused lõpevad koos tema Riigikogu liikme volituste lõppemisega. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme ja Siim Pohlaku 16. mail algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE).

Eelnõu näeb ette vähendada Eesti ettevõtete maksukoormust, et parandada nende konkurentsivõimet, mis on saanud tugevalt kannatada koroonakriisi ja energiahindade tõusu tulemusel.

Muudetakse tulumaksuseaduse §4 lõikeid l ja l. Residendist juriidiline isik maksab tulumaksu dividendina jaotatud kasumilt ning muudelt sarnastelt väljamaksetelt nagu erisoodustused, kingitused ja annetused, ettevõtlusega mitteseotud kuludena. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside