Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 11. oktoobril algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE).

Eelnõu näeb ette lõpetada ema vanemahüvitise määramine ja selle maksmine ajutise viibimisalusega Eestis viibivale ja töötavale isikule. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 11. oktoobril algatatud julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE).

Eelnõuga täiendatakse julgeolekuasutuste seaduse (JAS) regulatsioone selliselt, et julgeolekuasutuste loetellu lisatakse Kaitseväe Luurekeskus ning korrigeeritakse ja täpsustatakse vastavalt julgeolekuasutuste ülesandeid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 11. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ eelnõu (331 OE).

Seletuskirjas põhjendatakse ettepanekut, et võttes arvesse hiljutist terrorirünnakut Iisraelis rahumeelsete kodanike vastu, mille esmase tõrjumisega said Iisraeli kodanikud hakkama tänu sellele, et nad omasid kodus kaitsevahendeid, ja arvestades ka meie agressiivset idanaabrit ja tema vallutustegevust Ukrainas, peame vältimatult vajalikuks tõsta esmast Eesti Vabariigi kaitsevõimet nii diversioonijõukude kui viienda kolonni väljaastumiste vastu ja näeme seda ühe osana nn. laiapindsest riigikaitsest. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Riigikogu juhatus kinnitas ka Riigikogu liikme Arvo Alleri lahkumise maaelukomisjoni liikme kohalt ja asumise sotsiaalkomisjoni liikme kohale.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

Tagasiside