Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi 17. juunil algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE).

Eelnõuga kaotatakse lapsevanemate jaoks kohustus tasuda lasteaia kohatasu. Eelnõus esitatud muudatuste sihtrühmaks on eelkõige eelkooliealised lapsed ja nende vanemad.

Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu suurendab alushariduse kättesaadavust, rõhutab selle olulisust ja vähendab lapsevanema(te) majanduslikku koormust. Lasteaia kohatasu kaotamine soodustab vanemate kiiremat naasmist tööturule, mis on kasulik ka riigi majandusele. Seaduse rakendamisega kaasnevad täiendavad riigieelarvelised kulud. Hinnanguliselt toob Rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt kohatasu kaotamine riigieelarvele kaasa 40 miljoni euro suuruse täiendava kulu. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Konservatiivse Erakonna fraktsiooni 17. juunil algatatud erakonnaseaduse (EKS) § 81 (erakonna liikmete avalikustamine) muutmise seaduse eelnõu (416 SE).

Eelnõuga lõpetatakse kehtiva erakonnaseaduse kohaselt erakondadesse kuuluvate isikute nimede avalikustamine.

Seletuskirjas märgitakse, et isikute nimede avalikustamine ei ole mõistlik ega põhjendatud, sest erakondlik kuuluvus võib mõjutada inimese väljavaateid tööturul. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: 
[email protected]

 

Tagasiside