Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse viis eelnõu.

Õiguskomisjoni 12. mail algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE).

Eelnõu algatamine tuleneb Euroopa Liidu Kohtu 2. märtsi otsusest, milles leiti, et prokuratuuri ei saa pidada sõltumatuks asutuseks andmaks lube sideandmete päringuteks, kuivõrd prokuratuur ise juhib kriminaalmenetlust ja esindab kohtus riiklikku süüdistust. Eelnõuga lahendatakse sõltumatuse küsimus sideandmete lubade andmisel. Peale vältimatu vajaduse tuleb lubade andmisel arvestada ka kuriteo raskust ja laadi ning päringuga kaasnevat isikuõiguste riivet. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 12. mail algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE).

Eelnõu kaotab piirangud, mille kohaselt Euroopa Parlamendi liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös. Eelnõuga antakse neile võimalus kaasa rääkida oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse elu korraldamisel.

Muudatustega ühtlustatakse Euroopa Parlamendi liikmetele kohalduvaid volikogu liikmeks olemise nõudeid Riigikogu liikmetele kohalduvate kehtivate reeglitega.

Euroopa Parlamendi liikmetele kohaliku omavalitsuse volikogudesse kuulumise õiguse andmine ei muuda volikogusse kuulumist parlamendi liikmete jaoks kohustuslikuks. Euroopa Parlamendi liikmetel on võimalik otsustada, kas nad soovivad parlamendi ja volikogu liikme mandaate ühitada või mitte. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 12. mail esitatud Riigikogu otsuse “Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise põhimõtete heakskiitmine regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks” eelnõu (390 OE).

Eelnõu eesmärk on peatada regionaalse ebavõrdsuse suurenemine. Eelnõuga seatakse eesmärgiks aeglasema kasvutempoga regioonide kasvu kiirendamine.

Seletuskirjas märgitakse, et kuna regionaalne ebavõrdsus väljendub kõige tugevamalt piirkondliku majanduse arengus ja inimeste rändes Tallinnasse, Tartusse või välismaale, on oluline kohapealsetel töökohtadel senisest suurem palga kasv või inimeste oskustele vastavate töökohtade loomine, mis saavutatakse ettevõtluse toetamisega.

Eelnõu sisaldab kolme põhimõtet, millest valitsus peab lähtuma Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rahastamiskava koostamisel, muutmisel ja elluviimisel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Peeter Ernitsa, Jaak Juske, Ruuben Kaalepi, Uno Kaskpeiti, Martin Helme, Riho Breiveli, Leo Kunnase, Merry Aarti, Siim Pohlaku, Anti Poolametsa, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Henn Põlluaasa, Rene Koka, Alar Lanemani, Kert Kingo, Paul Puustusmaa, Jaak Valge, Tarmo Kruusimäe, Urmas Reitelmanni ja Kalle Grünthali esitatud Riigikogu avalduse “Venemaa põlisrahvaste toetuseks” eelnõu (391 AE).

Riigikogu avalduse eesmärgiks on juhtida tähelepanu aastakümneid kestnud venestamispoliitikale paljude Venemaa põlisrahvaste suhtes, mis on viimastel aastatel eriti hoogustunud.

Avalduses mõistetakse hukka Venemaa Föderatsiooni võimude poolt ellu viidav venestamispoliitika. Riigikogu avaldusega soovitakse toetada kõigi rahvaste kustumatut enesemääramise õigust. Ühtlasi rõhutatakse vajadust toetada Venemaa põlisrahvaste säilimist ning tutvustada nende ajalugu, kultuuri ja olukorda kogu maailmas. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu liikme Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE).

Eelnõu muudab nõukogusse ERRi tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate nimetamise regulatsiooni. Muudatuse eesmärgiks on tagada ERR tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmete nimetamise suurem sõltumatus poliitilisest protseduurist. Eelnõu kohaselt jääb Riigikogu liikmetest nõukogu liikmete nimetamise korraldus muutmata – Riigikogu nimetab ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud:
 [email protected]

 

 

 

 

 

 

Tagasiside