Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.

Valitsuse 16. juunil algatatud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE).

Eelnõu muudatused lahendavad praktikas kerkinud probleeme korteriomandeid ja korteriühistuid puudutavates küsimustes.

Eelnõu näeb ette, et korteriomandite moodustamise tehing kinnisasja omaniku poolt peab edaspidi olema notariaalselt tõendatud. Kehtiva õiguse järgi on näiteks arendajal võimalik esitada korteriomandite moodustamise avaldus kinnistuportaalis, tulevikus tuleb selline tehing tõestada notariaalselt.

Muudatusega võimaldatakse kuni kümne korteriga korteriühistutel teha raamatupidamist kassapõhiselt. Kaob kohustus esitada majandusaasta aruanne. Muudatus ei kohaldu korteriühistutele, millel on valitseja.

Lisaks antakse kohalikele omavalitsustele võimalus moodustada korteriomandite ja korteriühistut puudutavate vaidluste jaoks lepitusorgan, mis tegutseb lepitusseaduse alusel. Kuna kohtuvaidlused võivad kesta kaua ning olla kulukad, on lepitusorgan kiirem ja soodsam variant vaidluste lahendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 15. juunil algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE).

Eelnõuga tõstetakse keeleseaduse rikkumisega seotud trahvimäärasid ning täiendatakse seadust uute mõjutusvahenditega.

Eelnõuga tõstetakse sunniraha määra asendustäitmisel seniselt 640 eurolt 25 000 eurole ning täiendava mõjutusvahendina äriühingute suhtes antakse võimalus süstemaatilise keeleseaduse rikkumise korral rakendada kohtu loal ärikeeldu. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele energiahinna tõusu leevendusmeetmete välja töötamiseks“ eelnõu (642 OE).

Eelnõuga tehakse ettepanek valitsusele tulla välja uue toetusmeetmete paketiga kõrgete energiahindade hüvitamiseks eesootavaks kütteperioodiks alates 2022. aasta septembrist kuni 2023. aasta maini nii kodutarbijatele kui juriidilistele isikutele.

Eelnõuga tehakse ettepanek kaotada lõpptarbijatele mainitud perioodiks elektrienergia ja maagaasi võrgutasud ning  määrata kaugkütte-, elektri-, ja gaasihinnale lagi 2021. aasta esimese poolaasta taseme järgi ning hüvitada ajavahemikul 2022. aasta september – 2023. aasta mai kõigile elektri lõpptarbijatele 80% kaugkütte-, elektri-, ja gaasihinnale määratud hinnalage ületavast osast. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside