Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni 18. novembril algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE).

Eelnõu muudab seaduse sätteid, mis puudutavad ametiisiku huvide deklareerimist. Muudatuste kohaselt esitatakse deklaratsioonis andmed ametiisiku kõrvaltegevuste kohta deklaratsiooni esitamise aasta ja sellele eelnenud kalendriaasta kohta. Kehtiva seaduse kohaselt esitatakse vastavad andmed vaid deklaratsiooni esitamisele eelnenud aasta kohta. Deklareerimisele kuuluvate saadud või tehtud soodustuste väärtuste alampiirina fikseeritakse 4000 eurot. Kaotatakse ametiisiku kohustus deklareerida vabatahtliku kogumispensioni osakud. Tunnistatakse kehtetuks deklarandi kohustus deklareerida eelnenud aastal ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Eelnõu sätestab, et andmed deklarandi tehtud soodustuste kohta on ainult asutusesiseseks kasutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 19. novembril algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE).

Eelnõu näeb ette langetada erakonna liikmeks kuulumise vanust kaheksateistkümnelt eluaastalt kuueteistkümnele eluaastale. Seletuskirjas viidatakse asjaolule, et Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatuse kohaselt anti kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletamisõigus vähemalt kuueteistkümne aastastele isikutele. Eelnõu kohaselt tuleks samasugune võimalus ette näha ka nimetatud vanuses noortele erakonda kuuluvuse suhtes. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

Tagasiside