Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse viis eelnõu.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni 14. septembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE). Eelnõu näeb ette luua võimalus rakendada õpilaste suhtes täiendavaid mõjutusmeetmeid, et tagada turvaline ja õppimist soodustav koolikeskkond. Turvalisuse tagamiseks, ohuolukordade ennetamiseks ning vajadusel sekkumiseks näevad muudatused ette võimaluse koolil rakendada täiendavalt kahte mõjutusmeedet. Esiteks, võtta kooli hoiule esemed ja ained, mis on koolis keelatud või millega võib seada ohtu enda või teiste turvalisuse või mis on kohandatud vara rikkumiseks või hävitamiseks. Teiseks viia läbi turvakontroll vaatlemise ja kompimise teel ning õpilase esemete läbivaatus. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 13. septembri esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (501 OE), mis näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Kalle Muuli asemele Mart Nutt. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 13. septembri esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks” muutmine” eelnõu (502 OE), mis näeb ette nimetada probleemkomisjoni liikmeks Helir-Valdor Seederi asemele Maire Aunaste. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 13. septembri esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” muutmine” eelnõu (503 OE), mis näeb ette nimetada probleemkomisjoni asendusliikmeks Siim Valmar Kiisleri asemele Marko Pomerants. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 14. septembril algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE).

Eelnõuga soovitakse tagada laiem sõnavabadus ning tunnistada kehtetuks poliitilise välireklaami absoluutkeeld. Eelnõu näeb ette tühistada kogu aktiivse agitatsiooni ajal kehtinud poliitilise välireklaami keeld ja piirata see keeld ainult ühe valimispäevaga. Samuti nähakse ette täpsustada poliitilisele välireklaamile esitatavaid reegleid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside