Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Põhiseaduskomisjoni 11. juunil algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise eelnõu         (212 SE).

Eelnõuga kavandatav muudatus puudutab sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel töötavaid inimesi, kellel senise volituste lõppemise asemel kohaldatakse edaspidi volikogu liikme volituste peatumist. Ametnikke kavandatav muudatus ei puuduta.

Eelnõu algatamise ajendiks on õiguskantsleri vastavasisuline taotlus Riigikohtule seisukoha võtmiseks. Riigikohus leidis, et kehtestatud piirangud omavalitsuse ametiasutuste töölepingulistele töötajatele ei ole vajalikud ning piiravad ülemääraselt kandideerimisõigust. Tulenevalt sellest peab ka komisjon vajalikuks piirangu pehmendamist ja toetab volituste lõpetamise asemel volituste peatamist. 

Seadus on kavandatud jõustuma 17. oktoobril, mil jõustub ka Riigikohtu otsus. Sellest kuupäevast alates ei saa enam omavalitsuse ametiasutuse töötajatest volikogu liikmete volitusi ennetähtaegselt lõpetada. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 11. juunil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE).

Eelnõu näeb ette suurendada füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) ja füüsiliste isikute  omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, täiendavalt maha arvata senise kuni 2877 euro asemel kuni 5000 eurot.
Seletuskirjas märgitakse, et erametsaomanikele kehtestatud maksusoodustus peab laienema analoogselt ka Eesti talunikele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside