Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse seitse eelnõu.

Valitsuse 15. juulil algatatud kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE).

Eelnõuga tõstetakse kindlustusandjate miinimumkapitalinõude alammäärasid ja ettevõtjast kindlustusvõtja suuruse määratlemise piirmäärasid.

Kindlustusandja miinimumkapitalinõude alammäär on edaspidi senise 3,7 miljoni euro asemele 4 eurot, kui kindlustusandja tegeleb elukindlustustegevuse ja teatud kahjukindlusliikide pakkumisega ning 2,7 miljonit eurot, kui ta pakub muid kahjukindlustusliike.

Eelnõuga tõstetakse kindlustusvõtjast suurkliendi määratlemise piirmäärasid. Tegemist on suurkliendist kindlustusvõtjaga, kui ta vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest – ettevõtte bilansimaht ületab 6,6 miljonit eurot, majandusaasta netokäive ületab 13, 6 miljonit eurot või majandusaasta keskmine töötajate arv on vähemalt 250 töötajat. Hetkel kehtivad piirmäärad on vastavalt 6,2 miljonit eurot ja 12,8 miljonit eurot, töötajate arvu ei muudeta.

Muudatuste aluseks on ELi teatis, millega korrigeeritakse kindlustusdirektiivi eurosummasid tulenevalt inflatsioonist. ELi direktiivi kohaselt tuleb piirmäärad vaadata üle iga 5 aasta järel. Vaatlusaluseks perioodiks oli praegu 31. detsember 2015. a kuni 31. detsember 2020. a. ELi teatise kohaselt peavad liikmesriigid rakendama korrigeeritud summasid alates 19. oktoobrist 2022. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 15. juulil algatatud  täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE).

Eelnõu muudab elatisnõuete sissenõudmise korra senisest selgemaks.

Eelnõuga nähakse ette selge regulatsioon, mis võimaldab edaspidi anda kohtutäiturile sundtäitmiseks ka tulevikus sissenõutavaks muutuvaid elatisnõudeid. Muudatusega täpsustakse elatise sissenõudja õigust allutada elatise maksmine kohtutäituri pidevale kontrollile juhul, kui elatise maksmiseks kohustatud isik elatist vabatahtlikult ei maksa. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 15. juulil algatatud  Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (649 SE).

Seadusega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokoll. Protokolliga täiendati ja pikendati 2009. aastal jõustunud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide, valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepet kümne aasta võrra. Samuti lisati protokolli kohaselt senisesse kokkuleppesse uued koostöövõimalused. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 19. juulil esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava Tallinna Haigla lõpuni ehitamiseks, mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomiseks ja Rohuküla raudtee rajamiseks” eelnõu (651 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek töötada välja tegevusava, kuidas rahastada juba kohustusena võetud Tallinna Haigla ehitust, soetada hädavajalikud meditsiinikopterid ja rajada Rohuküla raudtee Turba – Risti vaheline lõik. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 19. juulil algatatud alkoholi-,tubaka-,kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (652 SE).

Eelnõu näeb ette langetada pliivaba bensiini ja diislikütuse aktsiisimäärad Euroopa Liidu miinimummääradeni. Lisaks ka eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära. Samuti vähendatakse eelnõuga samadele tasemetele nende kütuste komponentide aktsiisimäärad ja korrigeeritakse diislikütusega võrreldavate kütuste aktsiisimäärasid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 19. juulil esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 9-le protsendile” eelnõu (653 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek langetada toiduainete käibemaks 9-le protsendile. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Üllar Saaremäe, Raivo Tamme, Heiki Hepneri, Tõnis Möldri, Marko Šorini, Mihhail Stalnuhhini ja Marek Jürgensoni algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE).

Eelnõuga reguleeritakse seni reguleerimata tubakavaba huuletubaka kasutamine ja korrigeeritakse teisi sätteid, et tagada toodete ohutus ning tarbijatele nõuetekohaste ja kvaliteetsete toodete kättesaadavus. Muudatuste kaudseks eesmärgiks on igapäevase passiivse suitsetamise vähendamine ning Eesti viimine Euroopa tubakasurmade kolmandast kohast allapoole. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressiteenistus 
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside