Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse kuus eelnõu.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 16. veebruaril algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (339 SE).

Eelnõuga suurendatakse nooremate kui kuueteistaastaste laste kaitset seksuaalkuritegude eest.

Seletuskirjas märgitakse, et muudatuse eesmärk on suurendada alaealiste kaitset seksuaalse kuritarvitamise eest. Eesti on hetkel kehtiva karistusseadustiku alusel vähemuses Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus täiskasvanud isik võib olla seksuaalsuhtes vähemalt neljateistaastase alaealisega. Arvestades alaealiste vastaste seksuaalkuritegude hulka kõikidest seksuaalkuritegudest, on vajalik suurendada alaealiste kaitset kuritegevuse eest, mis avaldab pikaajalist mõju laste arengule ja psüühikale. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni 15. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsus „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (334 OE).

Eelnõu esitajad soovivad muuta antud komisjoni koosseisu moodustamise printsiipi ning moodustada edaspidi komisjoni koosseisu lähtuvalt proportsionaalsuse printsiibist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni 15. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsus „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine’’ muutmine” eelnõu (335 OE).

Eelnõu näeb ette komisjoni koosseisu moodustamine proportsionaalsuse printsiibist lähtuvalt. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni 15. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsus „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine” eelnõu (336 OE).

Eelnõu esitajad soovivad muuta komisjoni koosseisu moodustamise printsiipi ning moodustada edaspidi komisjoni koosseisu lähtuvalt proportsionaalsuse printsiibist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni 15. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse ’’Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine’’ muutmine’’ eelnõu (337 OE).

Eelnõu esitajad soovivad muuta antud komisjoni koosseisu moodustamise printsiipi ning moodustada edaspidi komisjoni koosseisu lähtuvalt proportsionaalsuse printsiibist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni 15. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ muutmine” eelnõu (338 OE).

Eelnõu näeb ette lõpetada rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni tegevus ja tegeleda vastavate sisuteemadega edasi nii Riigikogus, eeskätt sotsiaalkomisjonis ning sotsiaalministeeriumis, kui ka sise-, kultuuri ja välisministeeriumis.

Seletuskirjas märgitakse, et Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon dubleerib Riigikogu sotsiaal- ja kultuurikomisjoni ning sotsiaal-, sise-, haridus- ja välisministeeriumide tööd. Seetõttu pole probleemkomisjoni olemasolu vajalik, mõistlik ega ka majanduslikult otstarbekas, kuna komisjoni töö nõuab lisaks märkimisväärseid lisakulutusi riigieelarvest. Olukorras, kus riigi eesmärgiks on avaliku sektori kulutuste kärpimine, on Riigikogu poolt kokkuhoiukohtade leidmine vajalik eeskuju. 2021. aasta jaanuaris kaotati ka rahvastikuministri koht ja ametnikud viidi üle ministeeriumidesse, kus vastavate poliitikatega varasemalt tegeleti. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

päringud: [email protected]

 

Tagasiside