Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.

Valitsuse 6. juulil algatatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (645 SE).

Eelnõuga luua riigisisene õigusraamistik Euroopa Liidu kalandusele ja vesiviljelusele suunatud fondide rakendamiseks, kalanduse riigiabi andmiseks ja kalanduse ühise turukorralduse meetmete rakendamiseks. Eelnõu abil viiakse ellu ELi ühise kalanduspoliitika eesmärke ja ka riigisiseseid kalamajanduslikke eesmärke ning ELi eelarveperioodideks 2014–2020 ja 2021–2027 koostatud rakenduskavasid. Eelnõu aitab kaasa toetusteks eraldatud raha eesmärgipärasele kasutamisele ja tegevuste paindlikumale rahastamisele ning aitab tagada kalamajandusliku riigiabi andmist EL-is kehtivate reeglite kohaselt. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Valitsuse 6. juulil algatatud kohtuekspertiisiseaduse eelnõu (644 SE).

Eelnõuga viiakse kohtuekspertiisiseadusesse (KES) mitmed muudatused, mis on seotud kohtuekspertiisi valdkonna senise suurema paindlikkuse, kohtuekspertiisi valdkonna õigusliku valmisolekuga üleminekuks täisdigitaalsele kohtumenetlusele, kohtuekspertiisi kui teenuse kiirema ning parema kättesaadavuse ja parema kvaliteediga. Lisaks muudetakse KESiga seonduvaid teisi seadusi. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 6. juulil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (646 SE).

Seadusega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkulepe, mis sõlmiti 7. juunil 2022.

Kokkuleppe eesmärk on lõpetada kahepoolne investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping Norraga. Lepingu lõpetamine on vajalik, et tagada Euroopa Liidu õigusaktidest ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingust tulenevalt kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ja Norra investorite võrdne kohtlemine. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

Tagasiside