Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Valitsuse 15. juunil algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE).

Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla vastava EL-i direktiivi nõuetega, mis käsitleb EL-i kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil. Direktiivi ülevõtmise osas on Euroopa Komisjon algatanud Eesti suhtes rikkumiseelse menetluse. Muudatused puudutavad Euroopa Liidu kodaniku või tema pereliikme Eestis viibimise piiramise õiguslikke aluseid ja siin seadusliku aluseta töötamise eest määratavaid karistusi. Sätestatakse ka uus väärteokoosseis, mis käsitleb Euroopa Liidu kodaniku või tema perekonnaliikme viibimist Eestis sissesõidukeelu ajal. Samuti täpsustatakse välismaalase ebaseaduslikult üle piiri toimetamise ja Eestis ebaseaduslikult viibimisele kaasaaitamise eest karistuste määramise tingimusi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 15. juunil algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu  (58 SE).

Eelnõuga soovitakse tagada Riigikogu liikmetele võimalus esitada eelnõude usaldusküsimusega sidumise puhul valitsuse esindajale küsimusi. Kehtiv seadus annab Riigikogu liikmetele võimaluse esitada valitsuse esindajale kuni kaks suulist küsimust, kui eelnõu on seotud usaldusküsimusega selle algatamisel. Paragrahvis, kus on juttu eelnõu usaldusküsimusega sidumisest enne teist lugemist ei ole sellist võimalust ette nähtud. Eelnõu algatajad soovivad selle kitsenduse seaduse tekstist kõrvaldada ja anda Riigikogu liikmele võimaluse esitada ettekandjale kuni kaks küsimust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

 

 

Tagasiside