Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Riigikogu liikmete Krista Aru, Maire Aunaste, Monika Haukanõmme, Ain Lutsepa, Enn Meri, Martin Helme, Laine Randjärve, Artur Talviku, Liina Kersna, Helmen Küti, Henn Põlluaasa, Uno Kaskpeiti ja Raivo Põldaru 19. aprillil algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE)

Eelnõu näeb ette riiklik tähtpäev 14. märts – emakeelepäev, nimetada ümber riigipühaks.

Seletuskirjas rõhutatakse, et muudatuse tulemusena väärtustakse inimest ja tema kaudu eesti keelt. Eesti keel riigikeelena on üks meie riigi tugisambaid. See on tugisammas, mis hoiab toimimas asutused, parlamendi, hoiab koos meie koolivõrgu ja mis viib edasi demokraatliku Eesti elu. Keel on üheaegselt võimalus, vahend ja struktuur, millega luuakse iga päev uut elu. Eesti keel on Eesti riiklik taristu, mis vajab pidevat hoolt ja tööd, tunnustust ja kasutamist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Rahanduskomisjoni 19. aprillil esitatud Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (619 OE).

 Eelnõu näeb ette nimetada kontrollkomiteesse Eesti esindajaks 1. juunist 2018 kuni 31. maini 2020 rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Kontrollkomitee moodustatakse eesmärgiga tagada panga tegevuse vastavus põhikirjale. Kontrollkomitee vastutab panga raamatupidamisdokumentide auditeerimise eest ning esitab panga nõukogule iga-aastase audiitorijäreldusotsuse. Kontrollkomitee koosneb kümnest liikmest. Komitee liikmed nimetatakse ametisse kuni kaheks aastaks. Põhjamaade Nõukogu ning Eesti, Läti ja Leedu parlamendid nimetavad igast riigist ühe liikme. Panga Juhatajate Nõukogu nimetab ametisse kaks liiget, kes täidavad komitee juhatuse esimehe ja aseesimehe ülesandeid. Komitee esimehe ja aseesimehe asetäitja kohta täidavad rotatsiooni korras kordamööda erinevate liikmesriikide esindajad. Vastavalt Riigikogu otsusele oli perioodiks 1. juuni 2015 kuni 31. mai 2018 nimetatud kontrollkomiteesse Riigikogu liige Remo Holsmer. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside