Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

Isamaa fraktsiooni 8. detsembril esitatud Riigikogu otsuse “Elektrituru reformi põhimõtete kinnitamine” eelnõu (497 OE).

Eelnõu näeb ette, et valitsusel on vaja töötada välja ühe kuu jooksul käesoleva otsuse jõustumisest väiketarbijate kaitseks elektrituru reformi kava seoses energiakriisist tuleneva erakorralise elektrienergia hinnatõusuga. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 13. detsembril algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE).

Eelnõuga kehtestatakse ravimsööda ning vahetoote tootmise, turuleviimise ja kasutamise nõuded. Eelnõu väljatöötamise on tinginud Euroopa Liidu uus õigusakt, mis hakkab kehtima alates 28. jaanuarist 2022. Seetõttu on vajalik asjakohaseid söödaseaduse sätteid muuta, üldpõhimõtted jäävad samaks.

Eelnõu kohaselt lisandub näiteks teatud sööda käitlejatele loakohustus, sest tulenevalt ELi määrusest peab sööda käitlejal edaspidi olema tegevusluba, kui tema ettevõttes tegeletakse ravimsööda ja vahetoote tootmisega, nende veoga või turuleviimisega. Kehtiva korra kohaselt on tegevusluba nõutud üksnes ravimsööda tootmise korral. Sellist tegevusluba omab Eestis üheksa sööda käitlejat, kes võib jätkata oma tegevust tingimusel, kui esitab hiljemalt järgmise aasta 28. juuliks Põllumajandus- ja Toiduametile teate selle kohta, et tema tegevus vastab ELi määruses toodud erinõuetele. Eelnõu näeb ette, et lemmikloomadele ette nähtud ravimsööda jaemüügil peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate.

Eelnõuga ajakohastatakse ka söödaseaduses juriidilisele isikule kehtivaid maksimaalseid karistusmäärasid, mis jäävad edaspidi 10 000 ja 32 000 euro vahele. Kuni 32 000 euro suurune rahatrahv on võimalik määrata juriidilisele isikule sööda kohta esitatavate nõuete, sööda märgistamise nõuete ning sööda käitlemise ja söötmise nõuete rikkumise eest. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside