Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 52 Riigikogu liikme 18. aprillil esitatud Riigikogu avalduse „Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks" eelnõu (420 AV).

Riigikogu avalduses Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks on kirjas:

„Riigikogu mõistab karmilt hukka Venemaa Föderatsiooni sõja Ukraina vastu ja agressiooni käigus vallutatud territooriumi ebaseadusliku annekteerimise. Tuumarelvaga ähvardav Putini terroristlik režiim on muutunud kõige suuremaks ohuks rahule nii Euroopas kui ka kogu maailmas.

Riigikogu kutsus 23. veebruaril 2022 Euroopa Liit üles välja töötama meetmed, mis teeksid võimatuks Venemaa Föderatsiooni sõjapropaganda ja rahvuslikku vihkamise levitamise. Riigikogu kuulutas 18. oktoobril 2022 Venemaa Föderatsiooni valitseva režiimi terroristlikuks ja Venemaa Föderatsiooni terrorismi toetavaks riigiks, mille tegevusele tuleb ühiselt vastu astuda.  Euroopa Parlament võttis 23. novembril 2022 vastu resolutsiooni, mille kohaselt Venemaa Föderatsiooni toimepandud tahtlikud rünnakud tsiviilelanikkonna vastu, rängad inimõiguste ja humanitaarõiguste rikkumised on terroriaktid ja sõjakuriteod Ukraina elanikkonna vastu.

Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill on alates 2022. aasta Venemaa täiemahulisest sõjast Ukraina vastu andnud oma avaliku toetuse Venemaa terroristliku režiimi agressioonile. Moskva Patriarhaadi juhtkond ning patriarh Kirill kasutab sõja propageerimise tööriistana Vene maailma ideoloogiat (Russki Mir), mille abil hävitatakse Venemaal demokraatia viimaseid ilminguid, militariseeritakse Vene ühiskonda ja õigustatakse agressiooni Venemaa Föderatsiooni laiendamiseks kõigile ajaloos Venemaa poolt domineeritud aladele, sealhulgas Ukrainasse.

27. märtsil 2024 võttis Vene Õigeusu Kiriku egiidi all loodud ülemaailmne Vene rahvakogu, mida juhib Moskva patriarh, vastu programmdokumendi „Vene maailma (Russki Mir) olevik ja tulevik“, mille kohaselt nähakse Ukrainas peetavat agressioonisõda püha sõjana nii Ukraina kui ka kogu läänemaailma vastu. Samuti nähakse kogu nõukogude-järgset ruumi Venemaa Föderatsiooni mõjusfääri kuuluvana.

Moskva Patriarhaadi üleskutsed kätkevad endas ohtu Eesti julgeolekule ja püsivusele, seejuures otsest ohtu avalikule ja põhiseaduslikule korrale Eestis. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja üldtunnustatud põhimõtetele on sõjale või muul viisil relvajõu kasutamisele üleskutsumine kuritegu, kui sellega eiratakse rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtteid.

Eesti Vabariik demokraatliku riigina seisab usuvabaduse eest. Riik peab tagama vabaduse vabalt valida, millist religiooni inimene järgib. Tänases maailmas tuleb riigil kaitsta aga inimesi ka terroristliku ja muu vaenupropaganda ning vägivallale üleskutsete eest. Kaitse sellise propaganda eest puudutab ühtlasi Eestis elavaid õigeusklikke, sõltumata keelest, rahvusest või kanoonilisest kuuluvusest. Riigikogu avaldab nördimust religiooni ja õigeuskliku traditsiooni kuritarvitamise ja moonutamise eest Moskva patriarhaadi ja tänase Venemaa režiimi poolt. Arvestades Moskva patriarhaadi senist tegevust püsib suur oht sellises pseudo-religioosses kontekstis inimeste mõjutamiseks.

Riigikogu peab vastuvõetamatuks Moskva patriarhaadi kui institutsiooni tegevust Venemaa Föderatsiooni agressiooni õigustamisel ja toetamisel. Sellest lähtuvalt peab Riigikogu vajalikuks tunnistada Moskva patriarhaat Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks organisatsiooniks. Kutsume üles kõiki riike ja rahvusvahelist kogukonda tõkestama Moskva patriarhaadi vaenulikku mõjutustegevust.

Ühtlasi rõhutab Riigikogu, et Moskva patriarhaadi kuulutamine Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni  ja terroristlikku režiimi toetavaks organisatsiooniks puudutab Moskva patriarhaati kui institutsiooni ja juhtorganit, mitte õigeusu traditsioone järgivaid inimesi. Õigeusklikud ühendused ja kogudused peaksid ka ise hindama vaenuliku mõjutustegevuse ohtu avalikule korrale ja oma liikmetele ning astuma vajalikke samme Moskva patriarhaadiga sidemete katkestamiseks. Eesti Vabariigis peab säilima põhiseaduslik võimalus teostada enda usuvabadust, arvestades kõikide siin elavate inimeste õigusi ja vabadusi.“

Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside