Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 11. aprillil algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE). 

Eelnõu näeb ette tõsta keeleseaduse rikkumisega seotud trahvimäärasid ning täiendada seadust uute mõjutusvahenditega. Eelnõu kohaselt tõstetakse sunniraha määra asendustäitmisel seniselt 640 eurolt 25 000 eurole ning täiendava mõjutusvahendina äriühingute suhtes antakse võimalus süstemaatilise keeleseaduse rikkumise korral rakendada kohtu loal ärikeeldu. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 11. aprillil algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE). 

Eelnõu näeb ette nõude, et kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad isikud oskaksid eesti keelt vastavalt keeleseaduses sätestatud C1 keeletasemele, mis on vajalik juhtimisega seotud töökohtadel, kus tööülesannete hulka võib kuuluda tegevuste kavandamine ja koordineerimine, samuti nõustamine ning avalike ettekannete, sõnavõttude ja kirjalike tekstide koostamine jne. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 11. aprillil algatatud välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE). 

Eelnõu muudatused mõjutavad peamiselt Eestisse tööle tulevaid välismaalasi ja kolmandatest riikidest pärit välisüliõpilasi. 

Seletuskirja kohaselt on eelnõu välja töötatud, et vältida Eesti kujunemist odava tööjõu sissevoolu maaks, kuna see pärsib tehnoloogilist arengut ning surub alla Eesti töötajate palgataset. Teiseks eesmärgiks on Eesti ülikoolide ingliskeelestumise peatamine Eesti maksumaksja kulul ja ülikoolide õppekvaliteedi toetamine, samuti välistamine, et ülikoolid muutuksid nn migratsioonipumbaks ehk hüppelauaks, mille kaudu kolmandate riikide kodanikud saavad võimaluse tulla Euroopa Liitu. Kolmandaks eesmärgiks on täita Eesti põhiseadust, mille kohaselt on Eesti Vabariik loodud selleks, et tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Põhiseaduse täitmist ohustab suuremahuline immigratsioon, mille mõistlik reguleerimine ongi eelnõu peamiseks eesmärgiks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 11. aprillil algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE). 

Eelnõu kohaselt piiratakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääleõigust ainult Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanikega. Kehtiv seadus võimaldab kohalikel valimistel hääletada ka neil alalistel elanikel, kes on mõne muu riigi kodanikud või kellel puudub üldse kodakondsus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside