Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon kuulas oma 8.juuni istungil ära Riigikontrolli ülevaate riigi tegevusest põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel. Arutluse käigus kerkisid esile süsteemse järelevalvega seotud probleemid.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul tõi hüdroärastusega põlevkivijäätmete ladestamise süsteem esile rida kitsaskohti, sest just kolde- ja lendtuhk ladestatakse prügilasse peamiselt hüdroärastuse tehnoloogiat kasutades.

„Probleeme tekitab tõsiasi, et kõiki ladestatavaid jäätmeid ei kaaluta, sest kõiki põlevkivijäätmeid polegi võimalik kaaluda. Samuti ei kasuta ettevõtted jäätmete koguse kindlaksmääramiseks ühtseid arvutusmeetodeid. Üks ettevõtja määrab jäätmete koguse osaliselt koos niiskussisaldusega ja kaalumise teel, teine aga arvutuslikul teel ning kuivkaalus. Meetodite erinevusest tulenevalt on tegelik jäätmete ladestamise kogus ebaselge,“ selgitas olukorda Vakra. Ta juhtis tähelepanu, et komisjoni istungil viibinud keskkonnaministeeriumi esindajate sõnul on jäätmete arvestamisega seotud probleem ammu teada ja 2012. aastal on üritatud jäätmetekke arvutuslike meetodite kasutamist prügilamääruse muutmise teel seadustada.

Vakra sõnul soovib keskkonnakomisjon, et Keskkonnaministeerium töötaks kiiresti välja seadusandlikud ettepanekud, et ladestatavate põlevkivijäätmete koguse kindlaksmääramiseks hakataks kasutama ühtseid arvutusmeetodeid.

Keskkonnakomisjon esitas sellekohase taotluse Keskkonnaministeeriumile.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

Tagasiside