Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil arutati põlevkivi paindlikuma kaevandamisega seotud sotsiaal-, majanduslikke- ja keskkonnamõjusid.

Täiskogu istungil esimese lugemise läbinud maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE) arutelu käigus toodi esile keskkonna kaitsmisega seotud probleemid ja seati eesmärgiks, et ka põlevkivi paindlikuma kaevandamise juures tuleb kindlustada, et see ei mõjutaks keskkonda lubamatus ulatuses.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul tuleb arvesse võtta, et eelnõuga loodav regulatsioon annab küll võimaluse ettevõtetel operatiivsemalt korrigeerida kaevandamismäära, kuid perioodi aasta keskmine maht peab rangelt jääma varem kokkulepitud piiridesse.

„Põlevkivi kaevandamise aastamäära puhul ei tohi kaevandatav põlevkivi kogus ületada keskkonnanõuete täitmiseks loale kantud kaevandamise lubatud maksimaalset aastamäära. Rõhutan, et kavandamise maht ei tohi ületada 20 miljonit tonni seitsme aasta keskmise jooksul,“ ütles Vakra. Ta lisas, et sotsiaal-, majanduslikku ja keskkonnamõju tuleb vaadata tasakaalustatud kooskõlas. Lubatud kaevandmise ülempiir tagab nii paindlikkuse kui ka keskkonnakaitse.

Komisjoni aseesimehe Rein Ratase sõnul tuleb arvestada keskkonnamõju, mis läheb maksma kaevandamise mahu kasutamise paindlikkus võttes arvesse nii saadavat ressursitasu kui ka keskkonnakulutusi.

Eelnõu üks algatajatest Deniss Boroditš tõi esile põlevkivi kaevandamise mahu suurendamise sotsiaalse mõju Ida-Virumaa tööstuspiirkonnale. Ta rõhutas, et põlevkivi kaevandamine vastab EL-i direktiivides kehtestatud nõuetele.

Komisjoni esimees Rainer Vakra rõhutas, et tänane arutelu koos asjaomaste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajatega oli kasulik, sest mõttevahetuse käigus esitati olulisi argumente, mida saab arvesse võtta eelnõu edasisel menetlemisel.

Keskkonnakomisjoni istungil osalesid Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Maavarade Ühingu ja Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu esindajad.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

Tagasiside